Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Komisja Historyczna Pilskiego OZŻ

Konwenty Pilskiego OZŻ

 

Od 2005 r. zgodnie z uchwałą VIII Sejmiku Pilskiego OZŻ funkcjonowały tzw. Konwenty Prezesów/Komandorów Klubów Żeglarskich stowarzyszonych w Pilskim OZŻ. Konwenty stanowiły poza statutowy organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Pilskiego OZŻ w sprawach istotnych dla rozwoju żeglarstwa na terenie Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego szczególnie w kontekście wielu zmian legislacyjnych wprowadzanych w tym okresie w Polsce.
Zarząd Pilskiego OZŻ zorganizował w latach 2005-2008 ogółem aż 9 Konwentów Prezesów Klubów/Komandorów klubów członkowskich Pilskiego OZŻ. Podczas Konwentów omawiano wiele zagadnień interesujących „żeglarski aktyw” w tym takie tematy jak:

I Konwent - 06.02.2005 r. - Wałcz
- Zadania dla Zarządu Pilskiego OZŻ wynikające z uchwał i wniosków podjętych na VIII Sejmiku Pilskiego OZŻ,
- Sprawy własnościowe dot. bazy „Pilski OZŻ – KŻ,, Kliwer” w Drzewoszewie,
- Zasady prowadzenia punktacji „Grand Prix” Jez. Bytyń Wlk. w klasach jachtów turystycznych.
II Konwent - 11.06.2005 r. – Wągrowiec
- cd. wyjaśniania spraw związanych z funkcjonowaniem bazy,, Pilski OZŻ – KŻ „Kliwer” w Drzewoszewie i przekazanie stanowiska Zarządu Pilskiego OZŻ w tej sprawie do Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ,
- Stan prowadzonych spraw dyscyplinarnych

III Konwent - 16.09.2005 r. – Drzewoszewo
- Zagadnienie żeglarskiego korzystania z Jez. Bytyń Wlk. w kontekście obowiązujących na tym akwenie przepisów rezerwatowych i planowanych zmian w poziomie ekologicznej ochrony Rezerwatu Bytyń Wielki,
- Dyskusja nt. planowanych zmian w systemie wymaganych kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia jachtów na śródlądziu.
-

Read More

Działo się w żeglarskim środowisku Pilskiego OZŻ także w ostatnich miesiącach 2022 r.

POZZ 7c217 fb160Można było przypuszczać że końcówka roku to okres niemal „martwy” jeśli chodzi o żeglarskie wydarzenia, inicjatywy i przedsięwzięcia. Nic bardziej mylnego. Działo się! Oczywiście głównie na lądzie ale nie tylko. Komisja Historyczna Pilskiego OZŻ pod redakcją Kol. Andrzeja Radomskiego przygotowała za ten okres swego rodzaju „dokrętkę” do „Kalendarium” do sezonu nawigacyjnego 2022. Nie jest już to tak obszerne „dzieło” jak za sezon nawigacyjny 2022 (było aż 91 stron !) bo liczy tylko niecałe 6 stron. Czyli można poczytać „od deski do deski”. Zapraszamy do lektury! Ponadto KH Pilskiego OZŻ poinformowała że w połowie stycznia 2023 r. planowane jest opublikowanie na stronie www. i FB Pilskiego OZŻ II wersji „Kalendarium Żeglarskiego” za cały sezon 2022 z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami. W związku z powyższym KH Pilskiego OZŻ prosi kluby i żeglarzy z terenu Pilskiego OZŻ o sygnalizowanie istotnych - poza już zgłoszonymi - zauważonych błędów oraz koniecznych uzupełnień w opublikowanym tekście Kalendarium 2022 (I wersja). Korekty te należy przekazywać bezpośrednio e-mailem lub sms-em do autora w terminie do końca grudnia 2022 r.

 

Dostęp do  materiału po kliknięciu "czytaj więcej"

 

Read More

Wybrane żeglarskie wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia. Koleżanki i Koledzy na Wiecznej Żeglarskiej Wachcie. 2022 – 2025 Część I – Sezon Nawigacyjny 2022 r.

 

Wybrane żeglarskie wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia. Koleżanki i Koledzy na Wiecznej Żeglarskiej Wachcie.

POZZ 7c217 fb1602022 – 2025      Część I – Sezon Nawigacyjny 2022 r

 

opr. na podstawie ogólnie dostępnych źródeł i relacji A. Radomski    Komisja Historii Pilskiego OZŻ

 

 

Uwaga: Przedstawione niżej wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia nie obejmują wszystkich żeglarskich działań. W przypadku zauważenia istotnych uchybień merytorycznych i innych błędów będziemy wdzięczni za kontakt z KH Pilskiego OZŻ. Pozostajemy w przekonaniu że niniejsze opracowanie w formie kalendarium będzie dobrym świadectwem rzeczywistej aktywności środowiska żeglarskiego tak w klubach stowarzyszonych w Pilskim OZŻ jak żeglarzy niezrzeszonych z terenu działania Pilskiego OZŻ.

Zachęcamy do lektury! Nie jest wymagane czytanie „od deski do deski” ale mile widziane!

 

 

 

 Materiał do pobra po kliknięciu czytaj więcej

 

 

Read More

Sprawozdanie Komisji Historycznej za XII kadencję Pilskiego OZŻ

Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ( KH Pilskiego OZŻ)

Informacja o działalności w latach 2017-2021

KH Pilskiego OZŻ działała w latach 2017-2021 na podstawie uchwały IX Sejmiku Pilskiego OZŻ z dnia 01.03.2009 r. Jednym z wielu celów działania KH Pilskiego OZŻ jest popularyzowanie żeglarskiej historii na obszarze Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego. Głównie to zadanie, poza kontynuowaniem trudnych prac nad opracowaniem historii żeglarstwa na terenie Pilskiego OZŻ, było przedmiotem działań KH Pilskiego OZŻ w latach 2017-2021. Horyzont czasowy ww. opracowania w związku z przypadającym 45leciem w 2021r. działalności Pilskiego OZŻ został wydłużony do 2021 r.

Poniżej kilka wybranych działań inicjowanych i realizowanych między przy udziale KH Pilskiego OZŻ w latach 2017-2021:

 

01.09.2018 r. - Próchnówko Jubileusz 30 lat funkcjonowania Bazy Szkolenia Żeglarskiego dla Dzieci o Młodzieży Pilskiego OZŻ/AKŻ’90 Wałcz.

Jubileusz zorganizowano z inicjatywy KH Pilskiego OZŻ i Zarządu Pilskiego OZŻ w ramach XLII Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Pilskiego OZŻ w klasach sportowych na Jez. Bytyń Wlk. Obchody przeprowadzono w przerwie między biegami na przystani w Próchnówku, w skromnym wymiarze, bez specjalnej gali. Głównym celem było przypomnienie młodym regatowcom w skrócie historii Bazy Szkolenia Żeglarskiego dla Dzieci o Młodzieży Pilskiego OZŻ/AKŻ’90 Wałcz zwanej dalej Bazą Próchnówko. Tradycje Bazy Próchnówko w beletrystyczny sposób przedstawione zostały przez Przew. KH Pilskiego OZŻ. Za wyniki osiągnięte w jednym z wyścigów przyznane zostały w punktacji klubowej specjalne trofea jubileuszowe (za m-ca I-III) oraz okolicznościowe dyplomy (za m-ca I-VI). Specjalne listy gratulacyjne z okazji 30lecia Bazy Próchnówko za udzieloną pomoc otrzymali: Komenda Hufca ZHP Piła, Nadleśnictwo Mirosławiec, Leśnictwo Betyń i Zakład Rolny w Próchnowie. Przyznano też listy gratulacyjne za wzorowe gospodarowanie Bazą Próchnówko Armatorskiemu Klubowi Żeglarskiemu’ 90 Wałcz oraz „Ferajnie Ivents” z Poznania za systematyczne organizowanie szkoleń żeglarskich. List gratulacyjny otrzymał Kol. Jerzy Okienko jako główny koordynator działalności Bazy Próchnówko z ramienia AKŻ’90 Wałcz. Informacja o 30 latach funkcjonowania Bazy Próchnówko pt.: „Przystań Próchnówko nad Bytyniem ma 30 lat! (1988 – 2018)” opublikowana została na stronie www. Pilskiego OZŻ. Pełna historia działania Bazy Próchnówko opisana została w rozdziale XIII opracowania p.t.: „ Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”.

 

22.06.2019 r. – Trzcianka – żeglarska laudacja „Trzcianeckich Białych Żagli 1964-2015”

Read More

„ Ad memoriam”. Z żeglarskiej żałobnej karty Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego.

 aa bdfcd

„ Ad memoriam”. Z żeglarskiej żałobnej karty Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego.

Może nieco z opóźnieniem, ale warto przypomnieć. Przełom października i listopada to zawsze czas wspominania zmarłych. W tym roku cmentarze w dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, ze względu na pandemię Covid były zamknięte. Spowodowało to, że znicze na grobach swoich bliskich zapalamy nadal. Na licznych cmentarzach są groby wielu żeglarzy z terenu działania Pilskiego OZŻ. Wielu wodniaków stawia na nich znicze, wielu także nad brzegiem jezior, ku pamięci żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. Dziś chcemy Koleżankom i Kolegom zaproponować smutny, nostalgiczny rejs „ad memoriam”, chcemy symbolicznie, w skrócie, przypomnieć sylwetki wielu naszych przyjaciół żeglujących już w innym wymiarze. Z wielkim smutkiem zauważamy, że czas nieubłaganie płynie. Nagle brakuje nam kogoś w klubie, na keji, na pokładzie w tawernie. Kogoś, dzięki któremu w różnym stopniu żagle w Północnej Wielkopolsce oraz na Pojezierzu Wałeckim stały się dzisiaj normalnością.

Czy możemy o nich zapomnieć? Z pewnością nie. Łączy nas żeglarska ponadczasowa więź. Etyka wodniacka nie pozwala zapomnieć o osobach związanych z nami przez wiele lat i uczestniczących w rozwijaniu najpiękniejszej naszej wspólnej pasji, czyli  żeglarstwa w różnych jego formach.

W załączniku przedstawiamy, na podstawie materiałów zebranych przez Komisję Historyczną Pilskiego OZŻ, opracowany alfabetycznie smutny wykaz tych, którzy wybrali wieczną żeglarską wachtę. ( kliknij CZYTAJ WIĘCEJ!)

Read More

Baza szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Próchnówku nad Bytyniem ma już 30 lat!

 

prochnowko 3f7bcSzybko lecą żeglarskie lata. Mamy w tym roku piękny jubileusz Próchnówka, bazy szkoleniowej i przystani sezonowej nad Szarzawą. Nie ma chyba żeglarza, który halsując po Bytyniu nie odwiedziłby, chociaż raz tego urokliwego miejsca. 30 lat to kawał czasu. Przez bazę w Próchnówku przewinęły się „tony” adeptów żeglarstwa i nie tylko adeptów. Nie planujemy organizacji z tej okazji jakieś wielkiej „fety”, bo trzeba by zaprosić ponad 2.000 ludzi. Warto jednak z okazji pięknego jubileuszu Próchnówka wrócić do historii powstania tej bazy. Na podstronie Komisji Historycznej Pilskiego OZŻ opublikowany został okolicznościowy „esej historyczny” zatytułowany: Przystań Próchnówko nad Bytyniem ma 30 lat! (1988 – 2018). Zapraszamy do lektury. Ale już na początku zastrzeżenie. Ten esej to tylko skrót bogatej historii bazy Próchnówko, z akcentem na pierwsze lata jej funkcjonowania.

Read More

Powstaje Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

 

      Już 17 stycznia 2010 w siedzibie Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne w sprawie powołania Komisji Historycznej POZŻ. Wstępnie przedyskutowano zasady i formy działania tego zespołu. Bardziej szczegółowo działalność przyszłej KH POZŻ zaprezentowana została podczas uroczystego podsumowania sezonu żeglarskiego 2009 które odbyło się  24 stycznia 2010 w Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży.
Ogólny regulamin funkcjonowania KH POZŻ prezentujemy na oddzielnej podstronie.
Uprzejmie informujemy, że do działalności w naszej okręgowej Komisji Historycznej zaproszeni zostali następujący Koledzy:
                Władysław Andrzejewski – Wronki
                Jerzy Butrym – Piła/Trzcianka
                Wiesław Dorniak - Złotów
                Klemens Grzegorski – Piła
                Mirosław Jańczak - Wagrowiec
                Ryszard Jastrzębski – Trzcianka
                Benedykt Józefek - Rogoźno
                Eugeniusz Lasota – Chodzież
                Antoni Łuczak - Rogoźno
                Przemysław Malinowski – Rogoźno
                Henryk Ozga – Piła/Drzewoszewo
                Jerzy Radkiewicz - Wałcz
                Andrzej Radomski – Piła/Chodzież
                Zdzisław Rączkowiak - Wągrowiec
                Eugeniusz Sobkowski - Chodzież
                Władysław Wilk – Ujście

Średnia wiekowa proponowanego składu  KH POZŻ – z naszych pobieżnych wyliczeń - to... 58 lat i 7 miesięcy! Ale wszyscy są oczywiście młodzi żeglarskim duchem !! Każdy z wyżej wymienionych Kolegów legitymuje się co najmniej 25 letnim stażem działalności żeglarskiej.
Większość Kolegów z ww. listy już przyjęła zaproszenie do działalności w KH POZŻ. Dziękujemy !! Czekamy jeszcze na kilka potwierdzeń.
Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ukonstytuuje się w terminie do 15 marca br. W tym terminie przyjęty zostanie także plan pracy KH POZŻ na 2010 r.

Regulamin Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Regulamin Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

I. Postanowienia ogólne.

1. Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwana dalej KH POZŻ, jest powoływana przez Zarząd Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Chodzieży zwany dalej POZŻ na podstawie § 20 ust.1 pkt.7 Statutu Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
2. Celem działalności KH POZŻ jest utrwalanie i upowszechnianie tradycji oraz historii działalności żeglarskiej na obszarze Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwanym dalej Okręgiem i obejmującym powiaty: chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, obornicki, pilski, szamotulski, wałecki, wągrowiecki i złotowski.
3. Siedzibą KH POZŻ jest biuro POZŻ.

II. Zadania KH POZŻ.

1. Współpraca z klubami/kołami i sekcjami żeglarskimi tworzącymi Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i innymi na terenie Okręgu w zakresie prowadzenia kronik lub ksiąg pamiątkowych.
2. Współpraca z klubami/kołami i sekcjami żeglarskimi tworzącymi Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i innymi na terenie Okręgu w zakresie gromadzenia pamiątek i różnych dokumentów związanych z historią działalności żeglarskiej.
3. Organizowanie badań dotyczących historii i rozwoju żeglarstwa na terenie Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego przy współpracy z ośrodkami naukowymi historii sportu i turystyki, uczelniami oraz regionalnymi placówkami muzealnymi i archiwami.
4. Gromadzenie wspomnień, relacji i innych materiałów świadczących o działalności żeglarskiej na terenie Okręgu.
5. Kompletowanie i opracowywanie wytycznych dot. zbierania materiałów do biogramów zasłużonych w Okręgu działaczy żeglarskich.
6. Inicjowanie – w porozumieniu z Pilskim OZŻ- wydawania monografii i innych publikacji dokumentujących działalność żeglarską na terenie Okręgu.
7. Nawiązywanie współpracy z działającymi przy innych okręgowych związkach żeglarskich oraz w Polskim Związku Żeglarskim komisjami lub zespołami ds. historii żeglarstwa.
8. Udzielanie niezbędnej pomocy w zakresie udostępniania materiałów źródłowych do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i innych publikacji dot. tradycji i historii żeglarstwa na terenie Okręgu.
9. Współpraca merytoryczna w zakresie organizacji uroczystości jubileuszowych, rocznicowych i temu podobnych przedsięwzięć na terenie Okręgu.
10. Rozwijanie innych form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i podnoszeniu poziomu wiedzy o historii żeglarstwa na obszarze Okręgu.

III. Członkowie KH POZŻ.

1. KH POZŻ składa się z 7 - 15 członków powoływanych przez Pilski OZŻ w formie imiennego zaproszenia.
2. KH POZŻ powoływana jest na okres kadencji Pilskiego OZŻ.
3. KH POZŻ spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie mogą być odwołani przez Pilski OZŻ przed upływem kadencji.
5. Przewodniczący KH POZŻ reprezentuje na zewnątrz jej działalność.
6. KH POZŻ może powoływać za zgodą Pilskiego OZŻ zespoły do opracowywania określonych tematów związanych z dokumentowaniem historii żeglarstwa Okręgu w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami KH POZŻ.

IV. Organizacja pracy KH POZŻ.

1. Posiedzenia KH POZŻ odbywają się co najmniej dwa razy z roku i w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia KH POZŻ zwołuje Przewodniczący.
3. Uchwały KH POZŻ podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu KH POZŻ.    W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokóły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
5. KH POZŻ prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu pracy akceptowanym przez Pilski OZŻ.
6. Członkowie KH POZŻ działają na zasadzie wolontariatu. Sprawy administracyjno-biurowe KH POZŻ prowadzi Biuro Pilskiego OZŻ.
7. Koszty związane z przygotowywaniem i wydawaniem ewentualnych publikacji lub monografii o charakterze historycznym – w tym honoraria autorskie - wymagają zaplanowania w budżecie/preliminarzu Pilskiego OZŻ na określony rok kalendarzowy.

V. Postanowienia końcowe.

1. Przewodniczący KH POZŻ uczestniczy na zaproszenie Pilskiego OZŻ w posiedzeniach podczas których rozpatrywane są sprawy związane z działalnością KH POZŻ.
2. O rozwiązaniu KH POZŻ z powodu bezczynności, niezgodności działań z nin. regulaminem, przepisami prawa albo planem pracy decyduje Pilski OZŻ.
3. Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia przez Pilski OZŻ.


                                                                        Prezes
                                                                                Pilskiego Okręgowego
                                                                                 Związku Żeglarskiego
                                                                                (-) Dariusz Gościński