Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

w klasach:

OK-Dinghy oraz OMEGA standard

1. ORGANIZATOR

     Klub Żeglarski „Ogniwo” Wągrowiec

2. TERMIN I MIEJSCE

      15-16 czerwca 2013 r. jez. Durowskie

      Baza regat: przystań żeglarska KŻ „Ogniwo” Wągrowiec

 

  1. UCZESTNICTWO

     - Regaty odbędą się, jeżeli do regat zgłoszą się co najmniej 3 jachty w klasie,

     - Warunkiem dopuszczenia do regat  - poza wniesieniem  opłaty wpisowego – jest

        przedłożenie Komisji Regatowej:

         = czytelnie i starannie wypełnionego druku zgłoszenia ostatecznego

         = aktualnych badań lekarskich zawodnika

         = ubezpieczenia OC zgłaszanego jachtu

     - Każdy uczestnik startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody,

       które wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.

     - Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na żaglu lub kadłubie

        oraz wymagane środki ratownicze. Łodzie muszą mieć zapewnioną niezatapialność.

     - Wpisowe wynosi 30,- zł od jachtu.

4. ZGŁOSZENIA

    - należy dokonać w sekretariacie zawodów w dniu 15.06.2013 r. w godz. od 8.30 do 9.30

  1. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA   REGAT

     - wg PRŻ ISAF 2013-2016, niniejszego zawiadomienia oraz instrukcji żeglugi, która

       opublikowana będzie na tablicy ogłoszeń regat,

     - przewiduje się przeprowadzenie w każdej klasie 9 wyścigów ,

     - regaty w klasie będą ważne jeżeli przeprowadzony zostanie min. 1 wyścig,

     - w klasie OMEGA standard mogą startować tylko te łodzie, które nie posiadają:                   

        leja do spinakera oraz  trapezu do balastowania,

     15 czerwca – sobota

            8.30 –   9.30    przyjmowanie zgłoszeń ostatecznych (sekretariat KS)

                        10.00   uroczyste otwarcie regat

                 ok. 10.20 odprawa sterników ( przy tablicy ogłoszeń)

             11.00-18.00 wyścigi wg programu organizatora i SG

                 ok. 14.00 posiłek regeneracyjny ufundowany przez organizatora

     16 czerwca – niedziela

            9.30 – 14.00 wyścigi wg programu organizatora i SG

                 ok. 14.00 posiłek regeneracyjny ufundowany przez organizatora

                 ok. 15.30 ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie regat   

            Sternicy do szóstego miejsca otrzymają puchary.

            Za miejsca I-III  -  dyplomy  i  upominki

            - zakwaterowanie i wyżywienie organizują uczestnicy we własnym zakresie

               Telefony kontaktowe dot. zakwaterowania:

                        - Klub Żeglarski „Neptun” Wągrowiec = 609 405 895

                        - Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy „Wielspin” = 67/262 09 00

                        - Ośrodek Wypoczynkowy „Łodzianka” = 67/262 49 63

            - Tel. kontaktowy organizatora – Mirosław Jańczak = 604 851 719

                                                                       Z żeglarskim pozdrowieniem

                                                                       Zarząd Klubu Żeglarskiego „Ogniwo”