Pilski OZŻ

Oficjalna strona Pilskiego OZŻ zrzeszającego kluby z dawnego Pilskiego.

Kalendarz

Poprzedni miesiąc Grudzień 2023 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31

XLV ŻEGLARSKIE OTWARTE TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OZŻ

 

Mistrzostwa * Bytyń 2022* Kliwer Piła * Bytyń 2022 * Mistrzostwa * Bytyń 2022 * Kliwer Piła

 

Zawiadomienie o Regatach

-Zaproszenie

 

XLV ŻEGLARSKIE OTWARTE TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OZŻ

Oraz

XXXII REGATY O PUCHAR KLUBU ŻEGLARSKIEGO „KLIWER PIŁA”

 

       17-18.09.2022r.(Drzewoszewo – jez. Bytyń Wielki)

 1. KLASY, UCZESTNICTWO, CEL REGAT
 • Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, Orion, Spark i Omega.
 • Klasa Omega nie będzie objęta klasyfikacją Mistrzostw.
 • Mistrzostwa Pilskiego OZŻ mają na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Pilskiego OZŻ na 2022r w punktacji open, którzy zostaną wyłonieni wśród zawodników zrzeszonych w Pilskim OZŻ mających na bieżąco opłacone składki członkowskie. Regulamin dostępny na stronie https://pilskiozz.trz.pl
 • W regatach mogą uczestniczyć także reprezentanci klubów zrzeszonych w innych OZŻ aniżeli Pilski Okręgowy Związek Żeglarski ( formuła open ) oraz osoby niezrzeszone.

 

                                                  

 1. TERMIN, MIEJSCE i ORGANIZATOR

                       

         17 - 18 września 2022 r. ( sobota – niedziela ) - jez. Bytyń Wielki.

            Baza regat: KŻ „KLIWER” w Drzewoszewie

Organizatorem regat jest Pilski OZŻ oraz Klub Żeglarski „Kliwer Piła”.

 

 1. UCZESTNICTWO

 

 • Regaty w klasie odbędą się, jeżeli do regat zgłoszą się, co najmniej 3 jachty
 • Warunkiem dopuszczenia do regat – poza wniesieniem opłaty wpisowego – jest przedłożenie Komisji Regatowej:
 • Czytelnie i starannie wypełnionego druku zgłoszenia ostatecznego do regat (druki dostępne w sekretariacie KR),
 • Sternicy w klasach turystycznych muszą posiadać, co najmniej patent żeglarza jachtowego PZŻ lub równorzędny ISSA, RYA itp.,
 • Polisy ubezpieczenia OC jachtu zgłoszonego do regat
 • Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na żaglu lub kadłubie, oraz wymagane środki ratownicze. Łodzie muszą mieć zapewnioną niezatapialność.
 • Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, które wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.

                          

4.ZGŁOSZENIA

                 – należy dokonać w punkcie przyjmowania zgłoszeń - wiata KŻ „Kliwer”

                       w dn. 17 września 2022r, w godzinach od 8.30 do 10.00

 

 1. 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
 • wg PRŻ 2021-2024, Przepisów klasowych jachtów klasy T – edycja 2021–2024, niniejszego

zawiadomienia oraz Instrukcji Żeglugi, która opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń regat

w bazie regat 16.09.2022r. do godz. 20.00,

 • przewiduje się przeprowadzenie w każdej klasie 7 wyścigów.
 • W przypadku rozegrania 4 wyścigów, jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
 • regaty w klasie będą ważne, jeżeli przeprowadzony zostanie min. 1 wyścig,
 • w klasach T1, T2 oprócz podziału stosowana będzie „formuła wyrównawcza”. Sternicy

   powinni na życzenie KR udokumentować dane techniczne swojego jachtu. KR zastrzega sobie

   prawo weryfikacji przeliczników i przeprowadzenia pomiarów kontrolnych jachtów i ożaglowania,

 • klasy, nie spełniające warunku minimalnej liczby jachtów, będą przyporządkowane do klas startujących z przelicznikiem czasowym lub połączone w jedną klasę (np. T1 razem z T2).
6. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY REGAT

17 wrzesień 2022r (sobota)

8.30 – 10.00  

           10.15    

 

- Przyjmowanie zgłoszeń (wiata przy biurze regat)

 

- otwarcie regat (Baza KŻ „Kliwer” w Drzewoszewie)

 

                    11.30     - start do pierwszego wyścigu dnia

       20.00- 24.00   - integracyjne ognisko żeglarskie z pieczoną kiełbaską

         18 wrzesień 2022r (niedziela)

11.00

   - pierwszy start do kolejnych wyścigów

16.00

   - zakończenie regat (Baza KŻ „Kliwer” w Drzewoszewie)

 • NAGRODY

     7.1. W ramach XLV Mistrzostw Pilskiego OZŻ.

 • Za zajęcie od I do III miejsca w formule open, wręczone zostaną puchary i dyplomy.
 • Mistrzowie i Wicemistrzowie w formule Mistrza Okręgu Pilskiego OZŻ otrzymują dodatkowe puchary – klasy T1, T2, Orion i Spark.
  • W ramach XXXII Regat o Puchar KŻ „KLIWER PIŁA” (pierwszy wyścig)
 • Za zwycięstwo przyznany będzie puchar i dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • Za m-ca II i III - dyplomy i nagrody rzeczowe.

otwarcie regat (Baza KŻ „Kliwer” w Drzewoszewie)

przyjmowanie zgłoszeń (wiata przy biurze regat)

 • INNE INFORMACJE
 • Wpisowe do regat wg. cennika POZŻ :

                           - Zrzeszeni w POZŻ   - 50 zł/ jacht ze sternikiem – plus 10 zł za każdego członka załogi.

                           - Niezrzeszeni             - 80 zł/ jacht ze sternikiem – plus 10 zł za każdego członka załogi.

 • Zakwaterowanie i wyżywienie organizują ekipy / uczestnicy we własnym zakresie
 • Zakazy ze względu na przepisy rezerwatowe – na jez. Bytyń Wlk.

     - zakaz wpływania w trzciny

       - zakaz montowania na jachtach zaburtowych silników spalinowych

       - w czasie regat mogą być eksploatowane tylko łodzie motorowe organizatora oraz WOPR.

 • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:

- bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych  reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

- przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów.

- umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. Zgoda dotyczy następujących danych: - imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej.

 • W ewentualnych sprawach szczegółowych – prosimy o kontakt z biurem Pilskiego OZŻ

                                                                                                                                       (tel. 604 603 174)

                 Zapraszamy na mistrzowskie wrześniowe żagle 2022.

                                                                

                                                                                                                    Z żeglarskim pozdrowieniem

                                                                                           Organizatorzy regat

 

 

Zawiadomienie w fomacie PDF dp pobrania >>TUTAJ <<

 

Zaloguj

Pilski Okręgowy Związek Zeglarski
ul. Sikorskiego 41/6 64-980 Trzcianka tel. 604 603 174