Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Puchar Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

 

 

Chodzież, dnia 20.04.2021 r.

Uchwała Zarządu Nr 07/XI/2021

 

Zarząd Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

na posiedzeniu w dniu 20.04.2021 r.   postanowił:

& 1.

         Przyjąć Regulaminy:

 • Regulamin Mistrzostw Pilskiego OZŻ
 • Regulamin Pucharowej Klasyfikacji Najlepszych Sterników Pilskiego OZŻ

Regulaminy są załącznikami do niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik do uchwały nr 7/XI/2021

REGULAMIN Mistrzostw Pilskiego OZŻ

I

Klasyfikacji Pucharowej Najlepszych Sterników Pilskiego OZŻ

 

---------------------------------------------

Mistrzostwa Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

 1. Regaty o Mistrzostwo Pilskiego OZŻ w klasach sportowych i turystycznych są regatami otwartymi i udział w nich mogą brać zawodnicy zrzeszeni w Pilskim OZŻ jak i niezrzeszeni.
 2. W regatach jest prowadzona punktacja ogólna i w drodze współzawodnictwa regatowego wyłonieni zostaną zwycięzcy regat Mistrzostw Pilskiego OZŻ w formule otwartej oraz Mistrz i Wicemistrz Pilskiego OZŻ
 3. Mistrzem i Wicemistrzem Pilskiego OZŻ mogą zostać tylko zawodnicy zrzeszeni w klubach i ośrodkach, które są członkami Pilskiego OZŻ i mają opłacone składki.
 4. Punktacja z Regat Mistrzostw Pilskiego OZŻ wchodzi do punktacji Pucharowej Najlepszych Sterników Pilskiego OZŻ
 5. Puchar Najlepszego Sternika Pilskiego OZŻ mogą zdobyć tylko zawodnicy zrzeszeni w klubach i ośrodkach, które są członkami Pilskiego OZŻ i mają opłacone składki.
 6. Zasady wyłonienia Najlepszego Sternika Pilskiego OZŻ       w danej klasie określa regulamin punktacji Klasyfikacji Pucharowej Najlepszych Sterników Pilskiego OZŻ
 7. Mistrzostwa Pilskiego OZŻ powinny być regatami dwudniowymi

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Puchar Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

 

 1. Współzawodnictwo prowadzone jest w klasach: Sportowa i Turystycznych. Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej z klas oddzielnie.
 2. Punktacja obejmuje tylko te regaty, które zostały zaznaczone w Kalendarzu Imprez POZŻ, a termin ich nie uległ zmianie.
 3. Klasyfikacja obejmuje sterników. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie.
 4. W klasyfikacji Pucharu POZŻ zwycięża ten sternik, który uzyskał najwięcej punktów w swojej grupie. W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji decyduje liczba punktów uzyskana na regatach o Mistrzostwo Okręgu. Jeżeli mimo to remis pozostaje, to sternicy zajmują określone miejsce ex equo.
 5. Punkty Pucharu POZŻ przyznaje się tylko tym sternikom, którzy zostali sklasyfikowani w regatach. Warunkiem koniecznym klasyfikacji w regatach jest ukończenie co najmniej jednego wyścigu.
 6. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów Pucharu POZŻ jest start co najmniej 3 łódek w klasie (warunek klasy wynikający z zarządzenia POZŻ).
 7. Punktacja odbywać się będzie wg. wzoru: liczba punktów Pucharu POZŻ za jedne regaty = liczba sklasyfikowanych sterników w danej klasie - zajęte miejsce + 8 punktów.
  Inaczej, ostatni sklasyfikowany sternik otrzymuje 8 punktów, przedostatni: 9, ... pierwszy - tyle punktów, jaka była liczba sklasyfikowanych + 7.
 8. Do klasyfikacji końcowej Pucharu POZŻ zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez danego sternika w swojej grupie.
 9. W danej klasie puchar zostanie przyznany, jeżeli jachty danej klasy wystartują przynajmniej w 3 imprezach.
 10. Podział na klasy odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami POZŻ.
 11. Łączenie klas w regatach jest dopuszczalne, ale pod warunkiem równoczesnego prowadzenia klasyfikacji zgodnie z podziałem na klasy wg punktu 1.
 12. Zezwala się na używanie żagli zgodnie z warunkami uczestnictwa w danych regatach.
 13. W przypadku klasy Omega certyfikaty jachtów regatowych PZŻ dla łodzi startujących w klasie Sport nie są wymagane, podobnie jak stickery na kadłubach.
 14. Regaty Pucharu POZŻ są regatami sportowo-rekreacyjnymi zgodnie z przepisami PZŻ.
 15. Organizatorów regat ujętych w klasyfikacji Pucharu POZŻ zobowiązuje się do stosowania ujednoliconej instrukcji żeglugi.
 16. Dyskwalifikacje z Pucharu POZŻ - Jeżeli zgłoszony sternik nie będzie faktycznie osobiście prowadził jachtu.
 17. Komisja Pucharu POZŻ nie przyjmuje protestów technicznych.
 18. Za wyliczenie odpowiedniego przelicznika w klasie Turystyczno-Regatowej odpowiedzialny jest Sędzia Główny Regat.
 19. Jachty (lub sternicy) startujące w Pucharze POZŻ muszą posiadać Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.
 20. Tabela wyników, w miarę możliwości, na bieżąco, będzie publikowana na stronie www.pilskiozz.trz.pl.