Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Pomarańczowa flaga

STOSOWANIE POMARAŃCZOWEJ FLAGI - ZALECENIA
Jako pomoc dla zawodników i trenerów zaleca sie stosowanie sygnału pomarańczowej flagi w celu poinformowania, że procedura startu wkrótce się
rozpocznie.
Pomarańczową flagę stosuje się dla oznakowania jednego z końców linii startu (łodzi sygnałowej). Zasadniczo pomarańczowa flaga wywieszona na
łodzi sygnałowej pokazuje, że zawodnicy i trenerzy powinni oczekiwać na dalsze sygnały startowe.
Pomarańczowa flaga będzie wywieszana wraz z długim sygnałem dźwiękowym, w sposób zalecany jak poniżej:

 

 

flaga 06ced

 

Flaga ta będzie wywieszona na nie mniej niż cztery minuty przed sygnałem ostrzeżenia w celu zwrócenia uwagi zawodników i trenerów, że wyścig lub
seria wyścigów rozpocznie się wkrótce.
Flaga powinna być stosowana w następujących przypadkach:
a) Przed pierwszym planowanym sygnałem ostrzeżenia w danym dniu (nawet gdy procedura startu rozpocznie się o czasie)
b) Gdy miało miejsce dłuższe odroczenie (więcej niż o 10 minut)
c) Gdy więcej niż jeden wyścig ma się odbyć w tym samym dniu, sygnał ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu i kolejnych będzie podany tak szybko
jak to praktycznie możliwe.

 

Gdy pomarańczowa flaga została pokazana a KS zdecyduje się później na odroczenie (o 10 min lub więcej) zostanie ona zdjęta bez sygnału dźwiękowego. Gdy KS jest gotowa do podjęcia kolejnej próby rozpoczęcia procedury startowej to pomarańczowa flaga będzie pokazana ponownie wraz z długim sygnałem dźwiękowym przynajmniej na 4 minuty przed nowym sygnałem ostrzeżenia. Flaga AP zostanie opuszczona zgodnie z PRŻ
Pomarańczowa flaga może być opuszczona gdy nie ma już możliwości wystartowania (zazwyczaj 4 min po sygnale startu) zgodnie z opisem w Instrukcji Żeglugi.
Stosowanie pomarańczowej flagi nie jest opisane w PRŻ. Jeżeli KS decyduje się na jej stosowanie, powinna to opisać w Instrukcji Żeglugi. Jednakże jako pomoc dla zawodników i trenerów stosowanie jej jest mocno zalecane na głównych regatach (np. wieloklasowych) gdy więcej niż jeden wyścig jest planowany każdego dnia.
Gdy kilka klas znajduje się na tym samym obszarze startowym, pomarańczowa flaga powinna być stosowana tylko przed sygnałem dla pierwszej klasy startującej w danej sekwencji.