Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

JEZIORO WIELKI BYTYŃ KRAJOBRAZOWY REZERWAT PRZYRODY

normal bryza sobota 3438 a8ff6JEZIORO WIELKI BYTYŃ
KRAJOBRAZOWY REZERWAT PRZYRODY

 

Rezerwat służy przyrodzie i dla zabezpieczenia jego celów ochronnych wprowadzano następujące ograniczenia:

 1. Osoby przebywające w rezerwacie zobowiązane są do przestrzegania regulaminu i podporządkowania się zaleceniom służb ochrony przyrody.
 2. Poruszanie się po rezerwacie może odbywać się tylko pieszo lub rowerem po wyznaczonych szlakach turystycznych: czerwonym, żółtym, zielonym i czarnych.
 3. normal bryza sobota 3443 ab8efDojazd pojazdami silnikowymi możliwy jest jedynie do wyznaczonych parkingów w rejonie Próchnówka, Nakielna i Drzewoszewa.
 4. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w określonych miejscach linii brzegowej jeziora tj. w rejonie Drzewoszewa na odcinku 2000 m na północ od ośrodka wypoczynkowego, w rejonie Próchnówka na odcinku 800 m na północ i 400 na południe od parku PGR, w rejonie stanicy ZHP w Próchnówku na odcinku 500 m w Jamienku na odcinkach 250 m na północ i południe od punktu czerpania wody oraz na odcinku 4000 m linii brzegowej Zatoki Nakielskiej od Wojskowego Ośrodka Żeglarskiego do końca zatoki na jej południowym brzegu.
 5. Dla celów żeglarskich przeznaczono północną część akwenu łącznie z Zatoką Nakielską od linii prostej łączącej południowy cypel zatoki z punktem leżącym w odl. Ok. 800 m na południe od ośrodka ZHP w Próchnówku. Żeglowanie może odbywać się w okresie 16 czerwca do 30 września w godzinach od 8.00 do zmroku, łodziami rejestrowanymi w Pilskim Okręgowym Związku Żeglarskim i ewidencjonowanymi na przystaniach w Drzewoszewie, Próchnówku lub Nakielnie.
 6. Goście ośrodków wypoczynkowych mogą korzystać ze sprzętu pływającego z wyłączeniem łodzi o napędzie silnikowym w promieniu 300 m od w/w ośrodków.
 7. Dobro przyrody rezerwatu wymaga przestrzegania obowiązujących ograniczeń.
  Na jego obszarze zabrania się m. In.:
  • wjeżdżania pojazdami silnikowymi,
  • wznoszenia budowli w tym budowy kładek wędkarskich,
  • przebywania, biwakowania i kąpieli poza miejscami wyznaczonymi,
  • amatorskiego połowu ryb przy użyciu sprzętu pływającego i z kładek wędkarskich,
  • umieszczania tablic, napisów i innych znaków,
  • zbierania ziół, innych roślin oraz owoców i nasion, 
  • niszczenia i rozkopywanie gleby, 
  • zanieczyszczenia wody i terenu, stosowania środków chemicznych,
  • wzniecenia ognia,
  • zakłócania ciszy, 
  • niszczenie drzew i innych roślin, 
  • chwytania, płoszenia i zabijania zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt.
 8. Naruszenie zasad obowiązujących w rezerwacie podlega odpowiedzialności na odpowiedzialności na podstawie przepisów zarządzenia o utworzeniu rezerwatu oraz przepisów dot. Ochrony przyrody i środowiska.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela wojewódzki konserwator przyrody, Urząd wojewódzki i Pile.

 

normal bryza sobota 3445 8483c

thumb bryza sobota 3390 1403a