Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

puchar

Puchar Armatorskiego Klubu Żeglarskiego AKŻ’90 oraz „Memoriał Tadeusza Piaseckiego”

ZAWIADOMIENIE
Puchar Armatorskiego Klubu Żeglarskiego AKŻ’90
oraz „Memoriał Tadeusza Piaseckiego”
w dniach 23-24 czerwca 2018r. w Nakielnie.
I. ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE REGAT.
1. Organizatorem jest Armatorski Klub Żeglarski w Nakielnie z siedzibą w Wałczu ( AKŻ 90’ ).
2. Regaty odbędą się w dniach
23-24 czerwca 2018r. (sobota - niedziela) na jeziorze Bytyń Wielki.
3. Bazą regat jest przystań żeglarska w Nakielnie, gdzie punkt przyjmowania zgłoszeń mieścić
się będzie w Biurze Regat – Bosmanat Przystani.
4. Regaty odbędą się w sześciu klasach z warunkiem minimum 3 jachtów w klasie:
T1, T2, Orion, SPARK i OMEGA.
Uwaga!
Klasy niespełniające warunku minimalnej liczby jachtów, zostaną przyporządkowane do klas
startujących z przelicznikiem czasowym lub połączone w jedną klasę (np. T1 z T2).
5. Sposób i czas przeprowadzenia
„Memoriału Tadeusza Piaseckiego” zostanie określony komunikatem,
który zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń regat w dn. 23.06.2017r (podczas odprawy
sterników)

Całe zawiadomienie w pdf >>>TUTAJ<<<

 

IV. PROGRAM RAMOWY REGAT.
PIĄTEK, 23.06.2018r.

Ok. 20.00 -21.00 - mini wykład na temat Przepisów Regatowych Żeglarstwa.
Miejsce: Kominek w okolicy Biura Regat

SOBOTA, 23.06.2018r.

08.30 -9.50
10.00
11.00
Ok. 17.00
19.00
- przyjmowanie zgłoszeń (Biuro Regat – Bosmanat Przystani na Przystani AKŻ ’90 )
- otwarcie regat (po zakończeniu otwarcia, odprawa sterników z SG przy tablicy ogłoszeń).
- start do 1 wyścigu
- zakończenie wyścigów i powrót do przystani.
-Koncert zespołu szantowego oraz żeglarska zabawa i grill przy Barze „Pod Sielawą”

NIEDZIELA, 24.06.2018r.

10.30
16.00
- Start do kolejnych wyścigów ,
- uroczyste zakończenie regat. (Nakielno)

V.NAGRODY
- za I miejsce w poszczególnych klasach załogi otrzymają puchary,
- za miejsca I-III przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy,
- najlepsza załoga w biegu memoriałowym otrzyma puchar,
- wśród wszystkich załóg zostaną rozlosowane nagrody.

 

Całe zawiadomienie w pdf >>>TUTAJ<<<