Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

puchar

XXVII Żeglarskie Regaty Piwne

  akz e8a3b

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

XXVII Żeglarskie Regaty Piwne

„Żeglarskie Nieoficjalne Piwne Mistrzostwa Polski 2017”

Jez. Bytyń Wielki – Nakielno

   

  22 lipca 2017 r. (sobota)

   

  Celem regat jest popularyzacja nowych form żeglarstwa turystycznego i rekreacji pod żaglami oraz integrowanie środowiska żeglarskiego. XXVII edycja tych regat przeprowadzona zostanie – podobnie jak poprzednie - w formule wspólnej zabawy braci żeglarskiej tak na wodzie jak i na lądzie.

  Tegoroczne regaty piwne na Jez.Bytyń Wlk. ujęte są w terminarzu imprez Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego na sezon 2017

   

  zaloga 49899

  I. TERMIN, MIEJSCE REGAT I ORGANIZATOR

  1. Regaty odbędą się w dniu 22.07.2017 r. (sobota) na Jez. Bytyń Wielki.
  2. Organizator regat: Armatorski Klub Żeglarski w Nakielnie z siedzibą w Wałczu (AKŻ 90’) oraz zwycięska załoga „Żeglarskich Nieoficjalnych Piwnych Mistrzostw Polski” z 2016 r. Kierownictwo regat: Komandor regat – Maciej Żebrowski
  3. Baza regat - Przystań AKŻ’90 w Nakielnie (Bosmanat Przystani)

   

   II. WARUNKI UCZESTNICTWA

  W regatach uczestniczyć mogą żeglarze zrzeszeni i niezrzeszeni.

  1. Prowadzący jacht musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego lub równorzędny ISSA, RYA lub tp.,
  2. Jacht musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC,
  3. Wniesienie opłaty wpisowego – 40zł od jachtu,
  4. Dokonanie czytelnego zgłoszenia do regat na obowiązującym druku w dniu 22  lipca (sobota) w godz. 10.00 – 11.00 w Biurze Regat (taras Tawerny Pod Sielawą w Nakielnie)

                                                

                                    

               III. BEZPIECZEŃSTWO

  1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
  2. Za niepełnoletnich członków załogi odpowiedzialność ponosi prowadzący jacht.
  3. Zgłoszony do regat jako prowadzący jacht (sternik) odpowiada za stan techniczny jachtu i jego sprawne i kompletne wyposażenie – zgodne z przepisami i wymogami bezpieczeństwa. Każdy jacht powinien posiadać kotwicę/obciążenie z odpowiednim zapasem liny kotwicznej.

   IV. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT

  1. Ze względu na rekreacyjno-zabawowy charakter regat nie będzie stosowany podział jachtów na grupy.
  2. Nie planuje się opracowania oddzielnej Instrukcji Żeglugi dla nin. regat.
  3. W zależności od warunków meteorologicznych przewiduje się rozegranie różnych żeglarskich konkurencji sprawnościowych na wodzie i lądzie. Szczegóły zostaną podane podczas odprawy sterników.
  4. Sternicy zobowiązani są do korzystania z żagli.
  5. Wszelkie komunikaty dot. regat będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w Nakielnie (Biuro Regat) oraz w czasie regat podawane będą do wiadomości przez tubę głosową z jachtu Kierownictwa Regat.

  V .RAMOWY PROGRAM MINUTOWY  REGAT

  • 10.00 -11.00 - przyjmowanie zgłoszeń (Biuro Regat – taras Tawerny Pod Sielawą w Nakielnie)
  • 12.00 – odprawa sterników teren przy maszcie sygnałowym na Przystani AKŻ’90 Wałcz w Nakielnie)
  • 13.00 – start do regat
  • od godziny 16.00 – żeglarski poczęstunek dla uczestników regat – wiata na przystani AKŻ w Nakielnie
  • 18.30 – uroczyste zakończenie regat, wręczenie trofeów, wyróżnień, losowanie nagród – scena klubowa obok Tawerny Pod Sielawą
  • 20.00 – żeglarski wieczór integracyjny z okazji zakończenia XXVII Żeglarskich Regat Piwnych, występ zespołu szantowego The Nierobbers, żeglarski kufelek piwa z kiełbaską itd.itp.

  Kierownictwo regat zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do ww. ramowego programu minutowego.

   VI. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

  Za zajęcie I miejsce przyznany zostanie tytuł Mistrza „Żeglarskich Nieoficjalnych Piwnych Mistrzostw Polski 2017”, wręczony przechodni Puchar, okolicznościowe dyplomy oraz nagroda rzeczowa w postaci sporej ilości limitowanego piwa wyprodukowanego specjalnie z okazji Regat Piwnych. Ponadto nastąpi przyznanie zaszczytnej i prestiżowej funkcji organizatora XXVIII Żeglarskich Regat Piwnych w 2018r.

  Za miejsca II oraz III przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy oraz piwo z limitowanej edycji.

  Ponadto wśród uczestników regat rozlosowanych zostanie wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych.

   

  Wszyscy uczestnicy regat otrzymają okolicznościowe koszulki.

  VII. INNE PRZEPISY I INFORMACJE PRAKTYCZNE

  1. Ze względu na przepisy rezerwatowe na jez. Bytyń Wlk. obowiązuje zakaz wpływania w trzciny, zakaz montowania i używania na jachtach zaburtowych silników spalinowych. W czasie regat mogą być eksploatowane tylko łodzie motorowe organizatora oraz WOPR.
  2. Wszyscy uczestnicy regat mają obowiązek przestrzegania regulaminów Przystani AKŻ’90 Wałcz w Nakielnie i stosowania się do zaleceń Kierownictw
   a Regat.
  3. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów oraz wyżywienia w porozumieniu z kierownikiem ośrodka „Tawerna pod Sielawą”.

  Z żeglarskimi pozdrowieniami!

                                                                        

             

  Organizatorzy:

   „Dziewczyny za sterem”