Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

puchar

Puchar Armatorskiego Klubu Żeglarskiego AKŻ’90 oraz „Memoriał Tadeusza Piaseckiego”

akz e8a3bZAWIADOMIENIE
Puchar Armatorskiego Klubu Żeglarskiego AKŻ’90
oraz „Memoriał Tadeusza Piaseckiego”
w dniach 24-25 czerwca 2017r. w Nakielnie.


I. ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE REGAT.
1. Organizatorem jest Armatorski Klub Żeglarski w Nakielnie z siedzibą w Wałczu ( AKŻ 90’ ).
2. Regaty odbędą się w dniach
24-25 czerwca 2017r. (sobota - niedziela) na jeziorze Bytyń Wielki.
3. Bazą regat jest przystań żeglarska w Nakielnie, gdzie punkt przyjmowania zgłoszeń mieścić
się będzie w Biurze Regat – Bosmanat Przystani.
4. Regaty odbędą się w sześciu klasach z warunkiem minimum 3 jachtów w klasie:
T1, T2, Orion, SPARK i OMEGA.

Uwaga! Klasy niespełniające warunku minimalnej liczby jachtów, zostaną przyporządkowane do klas
startujących z przelicznikiem czasowym lub połączone w jedną klasę (np. T1 z T2).
5. Sposób i czas przeprowadzenia
„Memoriału Tadeusza Piaseckiego” zostanie określony komunikatem,
który zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń regat w dn. 23.06.2017r

>> pobierz zawiadomienie w formacie pdf <<<