Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

puchar

XIII Żeglarskie Regaty Turystyczne o Puchar Prezesa Philips Lighting Poland sp. z o.o.

XIII Żeglarskie Regaty Turystyczne
o
Puchar Prezesa Philips Lighting Poland sp. z o.o.
w klasach:
T1, T2, SPARK, OMEGA i ORION

Termin i miejsce:

Regaty odbędą się w dniach 12 - 13 września 2015 r. na jeziorze Bytyń Wielki. Biuro organizacyjne Regat znajdować się będzie na terenie Ośrodka Żeglarskiego Philips w Drzewoszewie (biuro recepcji).


Warunki uczestnictwa
1. Prowadzący jacht musi mieć ukończone 18 lat, stopień min. żeglarza
jachtowego.
2. Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie
odpowiedzialny za szkody, które wyrządzi. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.
3. Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na żaglu lub
kadłubie oraz wymagane środki ratownicze. Łodzie muszą mieć
zapewnioną niezatapialność.
4. Sternicy muszą umieć, na życzenie KS, udokumentować dane
techniczne swojego jachtu. KS zastrzega sobie prawo weryfikacji
przeliczników i przeprowadzenia pomiarów kontrolnych jachtów i
ich ożaglowania.
5. Wpisowe wynosi 40 zł (czterdzieści zł.) od jachtu.

pełne zawiadomienie w pliku pdf >>> tutaj <<