Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

puchar

Zawiadomienie o regatach

Puchar Szwajcarii Chodzieskiej

W klasach:
Optimist, Cadet, OKD, Finn i Omega
Chodzież, 30-31.05.2015 r.

 

Patronat honorowy
Burmistrz Miasta Chodzieży
Pan Jacek Gursz
Fundator pucharów
Chodzieski Klub Gospodarczy

 

Termin i miejsce regat.
Regaty odbędą się w dniach 30-31.05.2015 r. na Jeziorze Miejskim w Chodzieży.


Organizator.
Organizatorem regat są:
 Chodzieskie Towarzystwo Sportowe „HALS” Chodzież,
 Chodzieski Klub Żeglarski „LOK” Chodzież
 Klub Żeglarski „OPTY” Chodzież
Zgłoszenia.
Zgłoszenia wstępne proszę kierować do:
Dariusz Gościński tel. 501-737-655;
Tomasz Siwiński tel. 600-272-260
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w sekretariacie regat
w dniu regat w godz. od 800 do 930
Wpisowe do regat dla klas Optymist, Cadet, OK-Dinghy i Finn wynosi 10 zł.
Wpisowe do regat dla klas Omega wynosi 30 zł.
Sposób przeprowadzenia

Całe zawiadomienie w pdf do pobrania tutaj