Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Odznaki Pilskiego OZŻ

„Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego” oraz „Zasłużony dla Żeglarstwa Okręgu Pilskiego”

 

 

  Srebrna odznaka Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego   Zasłużony dla Żeglarstwa Okręgu Pilskiego   Złota odznaka Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego
1. Andrzej Radomski 1. Stanisława Wilczyńskiego 1. Waldemar Wróblweski
2. Waldemar Wróblewski 2. Beatę Ryga 2. Adam Wyszkowski
3. Paweł Żebrowski 3. Jacka Gursza    
4. Maciej Żebrowski 4. Janusza Smaruja    
5. Michał Radziuk 5. Filipa Łukaszewicza    
6. Grzegroz Lasota 6. Daniela Łukaszewicza    
7. Ireneusz Gmaj 7. Mieczysława  Judyckiego    
8. Małgorzata Radiuk 8. Pawła Skrzypkowiaka     
9. Henryk Rataj 9. Marka Orzechowskiego    
10. Jerzy Zanto 10. Annę Lum     
11. Joanna Budasz 11. Piotr Pawlik    
12. Wojciech Czarnek 12. Andrzej Sumiński    
13. Aleksandra Gościńska 13. Jacek Nowak    
14. Sławomir Goluch 14. Gmina Rogoźno Roman Szubierski    
15. Jan Wojciech Śmigiel        
16. Maciej Czodur        
17. Henryk Ozga        
18. Klemens Grzegorski        
19. Jarosław Gawrysiak        
20. Mieczysław Zieliński        
21. Joanna Ostrowska        
22. Mariusz Borowski        
23. Ryszard Michalski        
24. Bogdan Fedorowicz        
25. Andrzej Kotwicki        
26. Andrzej Bocian        
27. Edward Lotko        
28. Walerian Stróżyński        
29. Dariusz Gościński        
30. Jarosław Domaradzki        
31. Tomasz Łukaszewicz        
32. Radosław Bryniak        
33. Zbigniew Patyna        
34. Andrzej Wegner        
35. Piotr Skupin        
36. Paweł Borowski        
37. Wojciech Kochanek        
38. Winicjusz Biernacki        
39. Andrzej Kozaczyk        
40. Sławomir Matarewicz        
41. Tomasz Siwiński        
42. Daniel Lasota        
43. Piotr Zagórski        
44. Adam Wyszkowski        
45. Florian Woźniak        
46. Stanisław Malinowski        
47. Matylda Ostrowska        
48. Jana Ostrowskiego        
49. Piotra Wiśniewskiego        
50. Marka Badowskiego        
51. Ryszarda Regulskiego        
52. Krzysztof Sobociński        
53. Cezary Grugiel        
54. Anna Fedorowicz        
55. Krzysztof Trzebiatowski        
56. Jakub Horoszkiewicz        
57. Michał Gmaj        
58. Mariusz Witczak        
59. Janusz Koniuszy        
60. Marek Kamiński        
61. Marcin Gościński        
62. Zdzisław Kasztelan        
63. Mirosław Biernacki        
64. Roman Wacławek        
65. Zbigniew Cholewicki        
66. Mateusz Ćwikliński        
67. Ryszard Jastrzębski        
68. Paula Binek        
69. Przemysław Marszał        
70. Wojciech Czarnek        
71. Jerzy Okienko        
72. Zbigniew Kruczyński