Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Warunki wiatroweI udało się ,,dokopać,, do ciekawych statystyk na temat warunków wietrznych w rejonie jez. Wielki Bytyń. Przedstawione niżej tabelki opracowane zostały z wykorzystaniem danych zawartych w pracy ,,Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona,, (Poznań-Piła 1997) – rozdział 1.6 ,,Klimat,, oraz na podstawie wypisu z książki portowej prowadzonej na przystani w Prochnówku za okres ostatnich 5-ciu lat ( m-ce letnie). Otóż statystycznie ,,sprawa z wiatrem,, w strefie naszego Bytynia przedstawia się tak :
Średnia prędkość wiatru w m/s

m-ce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  3,3 3,3 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 2,8 2,8 3,1 3,8 3,8


Z powyższego zestawienia wynika że ,,statystycznie,, najlepszymi pod względem prędkości wiatru miesiącami są marzec i grudzień a najgorsze to ...sierpień i wrzesień. Co na to organizatorzy regat ?
Częstość kierunków wiatru w % (średnio w roku)

N NE E SE S SW W NW CISZA
6,0 9,5 10,5 8,2 9,3 15,7 19,8 10,9 10,1

Ta tabelka chyba w dużym stopniu pokrywa się z rzeczywistością. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodniei wtedy mamy w Drzewoszewie ,,damski wiatr,, Ale najpiękniejszy na Bytyniu jest zawsze południowy wiatr- szczególnie na Szarzawie - który bardzo często występuje w II połowie lipca i I dekadzie września. Wieje wtedy , ale tylko przez ok. 4-5 dni , stabilna 40 B. Można nawet zaknagować szoty i halsować po długich równych falach osiągających kulminację w okolicach Próchnówka. Jedyne utrudnienie w takich warunkach to podejście do pomostów w Prochnówku przy silnym dociskającym wietrze. Historia zna przypadek wydania w takich warunkach kuriozalnej komendy a mianowicie ...,,hamuj mieczem,, a dojście Niby nie wieje....do Próchnowka w efekcie przypominało ...sztrandowanie. W żeglarskich podręcznikach takiej komendy chyba nie znajdziecie. Imię i nazwisko skippera który wydał taką komende jest znane redakcji naszej internetowej stronki . Ale było to dawno i może to już nieprawda ! Statystyki jak to statystyki, nie proponujemy do nich przywiązywać szczególnej wagi.Bytyń pod względem warunków wietrznych bywa bardzo kapryśny i ma czasami ,,swoje,, wiatry. Np.w pobliskim Wałczu flauta a na Bytyniu nieźle wieje i odwrotnie. Nie jednemu sędziemu głównemu bytynskich regat z tego powodu przybyło kilka siwych włosów. 
Bytyniowi cześć ! 
/ARmator/