Regaty o „Puchar Szwajcarii Chodzieskiej”

regaty 20774regaty2 1a9a6