Pilski OZŻ

Oficjalna strona Pilskiego OZŻ zrzeszającego kluby z dawnego Pilskiego.

Kalendarz

Poprzedni miesiąc Maj 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31

„Chodzieski Puchar Klubów Żeglarskich z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

regaty 3c614

 1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w dniach 07, 08 i 14 lipca 2018 r. na Jeziorze Miejskim w Chodzieży.

Bazą regat będą przystanie Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego „LOK”, Chodzieskiego Stowarzyszenia Sportowego „HALS” i Klubu Żeglarskiego „OPTY”.

„Biuro Regat” będzie na przystani K.Ż. „OPTY”

 1. Organizatorzy

07.07.2018 r.  -   K.Ż. „OPTY”  - I Regaty

08.07.2018 r.  -   Ch.S.S. „HALS” – II Regaty

            14.07.2018 r.  -   Ch.K.Ż. „LOK” – III Regaty

 1. Patronat

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego koło w Chodzieży. 

 1. Zgłoszenia do regat

Przyjmowane będą każdego dnia regat. Zgłoszenie można składać na cały cykl regat (3 imprezy), lub na każdą imprezę oddzielnie. Biuro Regat otwarte od godziny od 08:30 do 09:45

 1.  Wpisowe do regat

Wpisowe do regat – 10 zł za jedną imprezę lub 30 zł za cały cykl.

 1. Przepisy

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PRŻ 2017-2020, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

 1. Procedury zgłoszeniowe

Warunkiem dopuszczenia zawodników do regat jest przedłożenie Komisji Sędziowskiej następujących dokumentów:

 • - Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • - czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy

 

 1.  Odpowiedzialność za szkody

 Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, które

 wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.

 1.  Instrukcja żeglugi

Zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych.

 1.  Program regat (harmonogram czasowy będzie taki sam dla każdego dnia regat)

                                                          godz.  08:30 – 09:45   - przyjmowanie zgłoszeń

                                                          godz. 10.00                 - otwarcie regat

                                                          godz. 11.00                 - start do pierwszego wyścigu dnia

 1. godz. 14.00-15.00       - przerwa obiadowa

                                                          godz. 17.30                - uroczyste zakończenie regat

(godz. zakończenia regat może ulec zmianie)

Przewiduje się rozegranie czterech wyścigów ( w każdej imprezie, a regaty zostaną zaliczone po odbyciu jednego wyścigu.)

 

 1.  Nagrody

Za zajęcie od I do III miejsca, w każdej imprezie, wręczone zostaną puchary i dyplomy.

Prowadzona będzie również klasyfikacja generalna „Triady Chodzieskiej”. Do tej klasyfikacji zaliczane będą wszystkie biegi, całego cyklu, bez odrzucania najgorszych wyników.

W klasyfikacji  generalnej, w każdym biegu, zwycięzca otrzyma taką ilość punków, ilu startowało zawodników w danym biegu, a ostatni zawodnik 1 punkt. Zwycięży zawodnik, który otrzyma największą ilość punktów.   

 

Za zajęcie od I do III miejsca, wręczone zostaną puchary, dyplomy i nagrody.

 1. Prawa do wizerunku
  • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
  • - bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i
  • innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  • - przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia
  • zawodów.
  • - umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. Zgoda dotyczy
  • następujących danych: - imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej.
 1. Inne informacje

     -  dla  każdego  uczestnika  zapewniamy ciepły posiłek. 

                                                                                 

                                                                                                     Zapraszamy  do  Chodzieży

 

Zaloguj

windyty