Zaproszenie na XIII Sejmik

 

Zaproszenie na XIII Sejmik
Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
W imieniu Zarządu Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego uprzejmie zapraszamy delegatów z klubów, stowarzyszeń, fundacji będących członkami Pilskiego OZŻ na XIII Zwyczajne Zgromadzenie Okręgowe (Sejmik) Pilskiego OZŻ, które odbędzie się 12 lutego 2022 r. ( sobota ) w sali zakładowej przedsiębiorstwa ZETPEZET w Pile, przy ulicy Młodych 30. Rozpoczęcie godz.10.00.
Stosowne wiadomości zostały przesłane drogą mailową do klubów członkowskich oraz na skrzynki mailowe zgłoszonych delegatów. Niestety nie wszyscy podali swoje adres. Prosimy o przypomnienie swoim delegatom o XIII sejmiku. Szczegóły znajdziecie na poczcie swoich klubów.
/ Andrzej Kotwicki /