Zezwolenie na żeglowanie po jez. Bytyń Wielki w latach 2019-2023

W załączniu 2 decyzje RDOŚ na temat uprawiania zeglarstwa na jez. Bytyń Wileki. Jedna decyzja określa warunki uprawiania żeglarstwa i zezwala ona na żeglowanie osobom zrzeszonym w Pilskim OZŻ .

bytyn 9eb5f

Załączniki: 

  • Decyzja RDOŚ w sprawie pływania >>zobacz << (zawiera mapki ograniczające strefy żeglowania !!!
  • Decyzja RDOŚ w sprawie regat  >> Zobacz <<