Kol. Wojciech Kochanek pożeglował daleko poza nasz ziemski horyzont.

 

WK 8fede

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 05.10.2018 r. wieczną żeglarska wachtę objął znany nam wszystkim Kol. Wojtek Kochanek, jeden z promotorów rozwijania żeglarstwa na Jez. Bytyń Wielki i żeglarski społecznik.

W latach 2005 – 2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ. Związany był głównie z już obecnie nieistniejącym KŻ „Mewa” Piła, którym sterował w latach 2003 - 2005. Należał do grupy współorganizatorów popularnych w tamtych latach regat o „Puchar KŻ Mewa Piła” na Jeziorze Bytyń Wielki.

Za swoją działalność uhonorowany został w 2012 r. prestiżowa odznaką Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Żeglarskiego oraz wieloma okręgowymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Szczególnie interesował się żeglarstwem morskim. Na jachtach JK Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni, z którym KŻ „Mewa” współpracował, jak również na s/y Słoni odbył wiele rejsów oraz wielokrotnie startował w żeglarskich regatach morskich.

Będzie nam Ciebie j.st.m. Wojtku brakowało. Będziemy o Tobie pamiętać.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 11.10.2018 r. (czwartek) w parafii Tarnówka o godz. 12.00.

Przejazdy dla osób zamierzających uczestniczyć w ostatnie drodze śp. Wojciecha Kochanka w Tarnówce (ok.24 km od Piły) zapewnia Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych. Autokar podstawiony będzie o godz.11.15 na parkingu przed Kościołem Parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Pile ( ul. Złota 1, Osiedle Górne)