Pilski OZŻ

Oficjalna strona Pilskiego OZŻ zrzeszającego kluby z dawnego Pilskiego.

Kalendarz

Poprzedni miesiąc Luty 2021 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 5 1 2 3 4 5 6 7
week 6 8 9 10 11 12 13 14
week 7 15 16 17 18 19 20 21
week 8 22 23 24 25 26 27 28

Informacje

Fundacja Eisenhowera i Akademia Żeglarska

W szeregach Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego witamy kolejne dwa podmioty. Są to Akademia Zeglarska z Wałcza oraz Fundacja Eisenhowera. 

Z Fundacją Eisenhowera miałem okazję już kilkukrotnie współpracować osobiście. W sezonie 2018 po raz pierwszy nasze szlaki żeglarskie skrzyżowały się – żeglowaliśmy po Zalewie Szczecińskim. Pełniłem funkcję sternika na jednym z jachtów, którego załoga składała się z osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Idea SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI ŻEGLARZE wpisała się w profil stowarzyszenia Bezpieczny Port (któremu prezesuję) i w sezonie 2019 żeglowaliśmy razem przez dwa tygodnie. Przez pokład jachtu, który prowadziłem, przewinęły się 3 załogi, z których dwie to członkowie stowarzyszenia Bezpieczny Port. W sezonie 2020 nie było nam łatwo ze względu na pandemię, ale i tak udało nam się wspólnie pożeglować oraz zorganizować Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne w Trzebieży, w których swój udział miał również Pilski OZŻ. Poniżej załączam prezentację przedstawiającą dotychczasowe działania Fundacji. Fundację znajdziecie na Facebooku (https://www.facebook.com/FundacjaEisenhowera) i Instagramie (https://www.instagram.com/fundacjaeisenhowera/). Zachęcamy też do odwiedzenia strony Fundacji: https://eisenhower.org.pl/

W najbliższym czasie postaramy się przedstawić Wałecka Akademia Żeglarska 

 1 resize 1c361

Czytaj więcej: Fundacja Eisenhowera i Akademia Żeglarska

Ola objęła wieczną żeglarską wachtę, odpłynęła w najdłuższy rejs...

 

Ola objęła wieczną żeglarską wachtę, odpłynęła w najdłuższy rejs...

W dniu 25 listopada 2020 r. w wieku 66 lat zmarła Aleksandra Gościńska, serdeczna Koleżanka i wielka przyjaciółka braci żeglarskiej w Pn. Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim. Była cenionym i lubianym organizatorem żeglarstwa nie tylko w swojej rodzinnej Chodzieży.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kol. Oli.

Śp. Kol. Aleksandra Gościńska od początku swojej żeglarskiej drogi związana była z Chodzieżą, z Klubem Żeglarskim „Opty”. Była wieloletnim członkiem Zarządu Klubu i nawet pełniła w latach 1996 -1997 funkcję jego Prezesa. W latach 2009–2019 aktywnie działała w Zarządzie Pilskiego OZŻ pełniąc funkcję Sekretarza Zarządu.

Dała się poznać jako doskonały organizator wielu okręgowych regat żeglarskich w Chodzieży oraz także regat rangi mistrzostw Pilskiego OZŻ przeprowadzanych m.in. na Jez. Bytyń Wlk. na Pojezierzu Wałeckim. Co charakterystyczne, nigdy nie eksponowała swojej działalności i umiejętności organizatorskich, była niezwykle skromna.

Jej pasją było żeglowanie na „rodzinnym” jachcie „Panta Rhei”. Wielokrotnie startowała w regatach żeglarskich na Jez. Bytyń Wlk. Uczestniczyła w wielu śródlądowych rejsach na „Panta Rhei”, także na wodach zagranicznych. Nie obce jej było żeglarstwo morskie. Żeglowała po Morzu Bałtyckim, po zalewach, na morzach Norwegii, Chorwacji, Grecji. Przez ponad 10 lat aktywnie włączała się do prac zapewniających sprawne funkcjonowanie przystani sezonowej Pilskiego OZŻ w Próchnówku nad Jez. Bytyń Wlk. Posiadała uprawnienie Sędziego PZŻ II kl. Poza sezonami żeglarskimi jej hobby były wędrówki po górach.

Za swoją działalność żeglarską śp. Kol. Aleksandra Gościńska była wielokrotnie wyróżniana, w tym prestiżową odznaką „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego” oraz odznaką „Zasłużony Żeglarz Pilskiego OZŻ”.

Olu! Będziemy o Tobie pamiętać, bo przecież pamięć jest droższa od słów. Żegluj spokojnie na innych pozaziemskich szlakach, morzach, jeziorach...!

Cześć Twojej Pamięci Olu!

 

Ostatnie pożegnanie śp. Aleksandry Gościńskiej odbędzie się w sobotę5 grudnia 2020 r. o godz.13.oo na Cmentarzu Wielowyznaniowym w Chodzieży (przy ul. Wł. Jagiełły, obok Cmentarza Parafialnego – przed stacją BP)

 

.001 721d6002 22132

 

„Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego” oraz „Zasłużony dla Żeglarstwa Okręgu Pilskiego”

 

 

nr legitymacji.

Zasłużony Żeglarz Pilskiego Okręgu Pilskiego

nr legitymacji

Zasłużony dla Żeglarstwa Okręgu Pilskiego

1. Andrzej Radomski 1. Stanisława Wilczyńskiego
2. Waldemar Wróblewski 2. Beatę Ryga
3. Paweł Żebrowski 3. Jacka Gursza
4. Maciej Żebrowski 4. Janusza Smaruja
5. Michał Radziuk 5. Filipa Łukaszewicza
6. Grzegroz Lasota 6. Daniela Łukaszewicza
7. Ireneusz Gmaj 7. Mieczysława  Judyckiego
8. Małgorzata Radiuk 8. Pawła Skrzypkowiaka 
9. Henryk Rataj 9. Marka Orzechowskiego
10. Jerzy Zanto 10. Annę Lum 
11. Joanna Budasz 11. Piotr Pawlik
12. Wojciech Czarnek    
13. Aleksandra Gościńska    
14. Sławomir Goluch    
15. Jan Wojciech Śmigiel    
16. Maciej Czodur    
17. Henryk Ozga    
18. Klemens Grzegorski    
19. Jarosław Gawrysiak    
20. Mieczysław Zieliński    
21. Joanna Ostrowska    
22. Mariusz Borowski    
23. Ryszard Michalski    
24. Bogdan Fedorowicz    
25. Andrzej Kotwicki    
26. Andrzej Bocian    
27. Edward Lotko    
28. Walerian Stróżyński    
29. Dariusz Gościński    
30. Jarosław Domaradzki    
31. Tomasz Łukaszewicz    
32. Radosław Bryniak    
33. Zbigniew Patyna    
34. Andrzej Wegner    
35. Piotr Skupin    
36. Paweł Borowski    
37. Wojciech Kochanek    
38. Winicjusz Biernacki    
39. Andrzej Kozaczyk    
40. Sławomir Matarewicz    
41. Tomasz Siwiński    
42. Daniel Lasota    
43. Piotr Zagórski    
44. Adam Wyszkowski    
45. Florian Woźniak    
46. Stanisław Malinowski    
47. Matylda Ostrowska    
48. Jana Ostrowskiego    
49. Piotra Wiśniewskiego    
50. Marka Badowskiego    
51. Ryszarda Regulskiego    
52. Krzysztof Sobociński    
53. Cezary Grugiel    
54. Anna Fedorowicz    
55. Krzysztof Trzebiatowski    
56. Jakub Horoszkiewicz    
57. Michał Gmaj    
58. Mariusz Witczak    
59. Janusz Koniuszy    
60. Marek Kamiński    
61. Marcin Gościński    
62. Zdzisław Kasztelan    
63. Mirosław Biernacki    
64. Roman Wacławek    
65. Zbigniew Cholewicki    
66. Mateusz Ćwikliński    
67. Ryszard Jastrzębski    

 

 

 

 

REGULAMIN

Honorowej Odznaki Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

„Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego” oraz „Zasłużony dla Żeglarstwa Okręgu Pilskiego”

uchwalony przez X Sejmik Pilskiego OZŻ

Uchwała Nr 5 z dnia 20 stycznia 2013 r.

 

 

1. Zasady nadawania Odznaki.

§1.

Odznaka nadawana jest osobom za osiągnięcia i działalność w dziedzinie żeglarstwa.

§2.

Odznaka może być nadawana w szczególności członkom klubów, żeglarzom oraz innym osobom, organizacjom i instytucjom:

1. za co najmniej 10-letnią, wybitnie aktywną pracę w dziedzinie żeglarstwa i klubu,

2. za wybitne zasługi w działalności żeglarskiej.

§ 3.

Odznaka może być nadana również pośmiertnie.

2. Tryb nadawania Odznaki.

§ 4.

1. Odznakę przyznaje Zarząd Pilskiego OZŻ

2. W wyjątkowych przypadkach Odznakę może przyznać Prezes Pilskiego OZŻ.

§ 5.

Wnioski o nadanie Odznaki do Zarządu Pilskiego OZŻ mogą składać:

1. Prezes lub Komandor klubu zrzeszonego w Pilskim OZŻ.

2. Co najmniej 1/2 członków klubu zrzeszonego w Pilskim OZŻ.

3. Członkowie Zarządu Pilskiego OZŻ.

4. Wnioski osób którym Odznaki nie przyznano podlegają zwrotowi do wnioskodawcy. Mogą

one zostać złożone ponownie w zwykłym trybie, po ustaniu przyczyny dla której Odznaki nie

przyznano.

§ 6.

Wzór wniosku o nadanie Odznaki stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

3. Wręczenie Odznaki.

§ 7.

Odznakę wraz z legitymacją wręcza Prezes Pilskiego OZŻ lub członek zarządu POZŻ. |
Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty i winno się odbyć przy okazji walnego |
zgromadzenia, otwarcia lub zamknięcia sezonu żeglarskiego itp.

 

4. Pozbawienie Odznaki.

§ 8.

Zarząd Pilskiego OZŻ, w przypadku popełnienia czynu niegodnego żeglarza czy zawodnika, na

podstawie orzeczenia Sądu Związkowego, może podjąć uchwałę o pozbawieniu tej osoby

Odznaki.

 

5. Postanowienia końcowe.

§ 9.

Uchwała o nadaniu Odznaki powinna być opublikowana w komunikacie Zarządu Pilskiego OZŻ.

§ 10.

Osoby, którym nadano Odznakę otrzymują ją wraz z legitymacją bezpłatnie.

§ 11.

Biuro Zarządu Pilskiego OZŻ prowadzi ewidencję osób posiadających Odznaki.

§ 12.

W przypadku utraty Odznaki lub legitymacji, zainteresowany powinien zawiadomić o tym

pisemnie Zarząd Pilskiego OZŻ - z podaniem okoliczności jej zagubienia lub zniszczenia, po czym

zostanie wydany duplikat po cenie kosztu własnego.

§ 13.

Wnioski o przyznanie Odznaki powinny być złożone w Biurze Pilskiego OZŻ.

§ 14.

Odznaka winna być noszona tak jak polskie odznaczenia honorowe i państwowe.

§ 15.

Zatwierdzić przyznane dotychczas przez Zarząd Pilskiego OZŻ odznaczenia w roku 2012 i 2013.


 

 

WNIOSEK

o nadanie Honorowej Odznaki

Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

„Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego”

Zgodnie z Regulaminem Odznaki, zatwierdzonym przez X Sejmik Pilskiego OZŻ w dniu 20.01.2013 r. wnioskuje się o nadanie odznaki Koleżance/Koledze:

 

I.                  DANE OSOBOWE:

 

1.     Imię i nazwisko: ………………….

2.     Data urodzenia:   ………………………

3.     Miejsce zamieszkania:  ……………………………

4.     Przynależność klubowa:  ………………………………..

5.     Posiadany stopień żeglarski:  ………………………………..

6.     Inne uprawnienia żeglarskie:  …………………………….

 

 

 

 

II. PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI ŻEGLARSKIEJ LUB KLUBOWEJ:

 (wymienić co najmniej 10-cioletnią pracę podając daty)

 

 

III. OPISAĆ INNE ZASŁUGI ŻEGLARSTWA:

 

WNIOSKODAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................... ........................................................................... ......................................................

Miejscowość, data                                            pieczęć                                                  pieczęć

 

UWAGA rusza: ebiuro.pya.org.pl

 

Poniżej informacja z PZŻ w sprawie uruchomionej nowej usługi - ebiuro. Wysłaliśmy do Waszych Prezesów, Komandorów poniższą informację, jednakże zainteresowanie jest kiepskie, a nowa usługa jest ciekawa. Co umożliwia dla użytkownika? Zakup licencji sportowej oraz ubezpieczenia już przez smartfona. Jedziesz na regaty nie masz licencji, brakuje ubezpieczenia? Zanim skończysz wypełniać zgłoszenie masz wszystko na swoim telefonie. Do końca przyszłego miesiąca ma zostać uruchomiona również ta usługa dla amatorów. Przewidywany koszt licencji amatorskiej - 10 zł na rok. Dodatkowo również możliwość wykupienia ubezpieczenia na regaty przez internet.

UWAGA !!! Zawodnicy startujący w imprezach akredytowanych przez PZŻ powinni posiadać wykupioną licencje zawodniczą.

Poniżej treść wiadomości rozesłanej do zarządu klubów.

------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

ewents 3ffb3

uprzejmie przypominamy, że mając na uwadze usprawnienie współpracy z członkami PZŻ stworzono elektroniczny system ebiuro.pya.org.pl, który pozwoli na ułatwienie komunikacji pomiędzy Polskim Związkiem Żeglarskim a podmiotami członkowskimi i interesantami.

Dla każdego podmiotu (klubu, stowarzyszenia, związku klasy itd.), który jest członkiem zwyczajnym lub wspierającym Polskiego Związku Żeglarskiego zostało utworzone w systemie „konto organizacji”. W celu zarządzania tym kontem niezbędne jest wyznaczenie administratora organizacji. Administratorem może być tylko jedna osoba, która powinna odznaczać się znajomością obsługi komputera i Internetu.

Wyznaczenie administratora odbywa się poprzez przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez osobę upoważnioną do reprezentacji organizacji danych administratora (imię, nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, numer telefonu).

Wyznaczona na administratora osoba musi uprzednio zarejestrować się w systemie https://ebiuro.pya.org.pl/login/?next=/ by PZŻ mógł jej przypisać uprawnienia administratora danej organizacji.

Wyznaczenie administratora organizacji, który będzie odpowiedzialny za dodawanie i weryfikowanie listy członków i zawodników organizacji oraz uaktualnianie liczby członków organizacji jest szczególnie ważne ze względu na fakt, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady uzyskiwania licencji zawodnika PZŻ i składania ankiet członkowskich.

Wszystkie dotychczas wydane licencje zawodnika PZŻ (w formie kart plastikowych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów lub w formie elektronicznej poprzez system ebiuro.pya.org.pl w 2019 r.) utraciły ważność z dniem 31 grudnia 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie licencje zawodnika PZŻ będą wydawane poprzez system ebiuro.pya.org.pl w formie elektronicznej (plik pdf) na czas określony danego roku kalendarzowego.

W celu uzyskania licencji zawodnika PZŻ z przynależnością

Czytaj więcej:  UWAGA rusza: ebiuro.pya.org.pl

Szanowne Żeglarki i Żeglarze.

 

 

POZZ 7c21724.012020 odbyło się posiedzenie Zarządu Pilskiego OZŻ w trakcie którego podsumowało 2019 rok.

Ważnym punktem obrad był punkt 4. W dniu 15.09.2019 rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa złożył Dariusz Gościński a 21.11.2019r z funkcji Skarbnika Aleksandra Gościńska. Funkcję Prezesa Pilskiego OZŻ powierzono kol. Andrzejowi Kotwickiemu. W ramach statutowej kooptacji powołano na funkcję skarbnika Monikę Formalewicz. Kolega Dariusz Gościński sprawował funkcje Prezesa Pilskiego OZŻ od 2009 roku i decyzja o przerwaniu kadencji nie należała do łatwych, jednakże czasem jest tak w życiu że pojawiają się sprawy ważne i ważniejsze i należy szanować trudne decyzje. Kolega Dariusz dalej pozostaje w zarządzie jednakże już jako członek i będzie wspierał sprawy szkoleniowe. Dziękujemy za dotychczas wniesiony wkład pracy i zaangażowanie w prowadzenie Pilskiego OZŻ. Nowy Prezes będzie starał się kontynuować prowadzenie przyjętej polityki programowej POZŻ, chociaż nie będzie to łatwe zadanie. Mamy nadzieję, że zmiana głównego sternika zostanie przyjęta ze zrozumieniem i liczymy na owocną współpracę. Pierwszym zadaniem jest ustalenie terminarza 2020 i stąd gorąca prośba o przesłanie planowanych działań w sezonie 2020. Dane kontaktowe do obecnego Prezesa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel 604603174.

 

Zaloguj

windyty