Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

„ Ad memoriam”. Z żeglarskiej żałobnej karty Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego.

 aa bdfcd

„ Ad memoriam”. Z żeglarskiej żałobnej karty Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego.

Może nieco z opóźnieniem, ale warto przypomnieć. Przełom października i listopada to zawsze czas wspominania zmarłych. W tym roku cmentarze w dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, ze względu na pandemię Covid były zamknięte. Spowodowało to, że znicze na grobach swoich bliskich zapalamy nadal. Na licznych cmentarzach są groby wielu żeglarzy z terenu działania Pilskiego OZŻ. Wielu wodniaków stawia na nich znicze, wielu także nad brzegiem jezior, ku pamięci żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. Dziś chcemy Koleżankom i Kolegom zaproponować smutny, nostalgiczny rejs „ad memoriam”, chcemy symbolicznie, w skrócie, przypomnieć sylwetki wielu naszych przyjaciół żeglujących już w innym wymiarze. Z wielkim smutkiem zauważamy, że czas nieubłaganie płynie. Nagle brakuje nam kogoś w klubie, na keji, na pokładzie w tawernie. Kogoś, dzięki któremu w różnym stopniu żagle w Północnej Wielkopolsce oraz na Pojezierzu Wałeckim stały się dzisiaj normalnością.

Czy możemy o nich zapomnieć? Z pewnością nie. Łączy nas żeglarska ponadczasowa więź. Etyka wodniacka nie pozwala zapomnieć o osobach związanych z nami przez wiele lat i uczestniczących w rozwijaniu najpiękniejszej naszej wspólnej pasji, czyli  żeglarstwa w różnych jego formach.

W załączniku przedstawiamy, na podstawie materiałów zebranych przez Komisję Historyczną Pilskiego OZŻ, opracowany alfabetycznie smutny wykaz tych, którzy wybrali wieczną żeglarską wachtę. ( kliknij CZYTAJ WIĘCEJ!)

  

Z żałobnej żeglarskiej karty Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego.

Odeszli na wieczną wachtę.

Uwaga: Niżej zamieszczona „żałobna karta”, opracowana alfabetycznie, z powodu braku pełnych informacji źródłowych, nie obejmuje wszystkich, którzy odeszli na wieczną wachtę. Żeglarskie sylwetki koleżanek i kolegów na wiecznej żeglarskiej wachcie przedstawione zostały w wykazie w sposób symboliczny, skrótowy.

(opr. wykazu wg. danych na 02.11.2020 r. - A. Radomski)

                                     

   Barbara Andrzejewska z d. Hoffmann (zm.08.07.2005 r.) - 5 WDH Wronki im. Floriana Marciniaka. Należała do grupy inicjatywnej pozyskania w 1991 r. i rozbudowy przystani 5 WDH im. Fl. Marciniaka we Wronkach pod nazwą,, Ringabulina” nad Jez. Samołęż k. Wronek. Od 1975 r. związana z Hufcem ZHP Wronki, w którym pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji i Rewizyjnej a następnie była członkiem Rady Hufca. Współorganizatorka licznych obozów, rejsów i biwaków w tym w Próchnówku nad Jez. Bytyń Wlk. Współpracowała z HOW Trzcianka. Cała rodzina Barbary Andrzejewskiej była i jest związana z ruchem harcerskim oraz żeglarstwem.

Przemysław Biegowski (zm.23.06.1992 r. w wieku 18 lat) – HOW MDK Trzcianka – młody żeglarz wyszkolony w HOW MDK, bardzo dobrze zapowiadający się szkoleniowiec, instruktor klubowy, członek Starszoharcerskiej Drużyny Wodnej i wcześniej Harcerskiej Sportowej Drużyny Wodnej HOW MDK. Startował także w sportowych regatach żeglarskich. Popularny „Przemek” posiadał pierwszy harcerski stopień instruktorski ZHP (pwd.)

   Maciej Binek (zm.02.10.2008r.) – KŻ „Kotwica” Rogoźno – Sternik Jachtowy. Członek Zarządu Pilskiego OZŻ w latach 2001 – 2008. Prezes KŻ „Kotwica” Rogoźno w okresie 1990 - 1999 r. Podczas prezesury Macieja Binka KŻ „Kotwica” Rogoźno, poza corocznie organizowanymi okręgowymi regatami żeglarskimi, był w latach 1992–1999 głównym współorganizatorem krajowych i najwyższej europejskiej i światowej rangi zawodów motorowodnych. Był to ważny akcent dla promocji klubu nie tylko za aktywną działalność żeglarską w tym okresie. Maciej Binek odznaczony został w 2005 r. odznaką Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Żeglarskiego.

   Witold Borowiecki (zm. 02.12.2009 r.) - AKŻ 90 Wałcz - Sternik Jachtowy. Do 1995 r. członek WKŻ „Mewa” Piła, w którym pełnił funkcję m.in. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Bosman przystani AKŻ’90 Wałcz w Nakielnie w latach 2006-2010. Jeden z autorów i wykonawców modernizacji klubowego obiektu przystaniowego, w tym budowy bosmanatu i hangaru. Uczestnik wielu regat turystycznych na Jez. Bytyń Wlk. Jako sternik w kl. Omega i Spark wielokrotnie klasyfikowany w I dziesiątce w prowadzonych przez Pilski OZŻ rankingach Grand Prix Jez. Bytyń Wlk.i Pucharze Pilskiego OZŻ.

Stanisław Budnik (zm.14.01.1999 r.) – KŻ „Opty” Chodzież – aktywny członek klubu i także władz klubu. Wspomagał działania klubu w dziedzinie spraw sprzętowych. Zaprojektował i wykonał jedyne swego rodzaju urządzenie. Był to mechanizm podnoszenia i opuszczania jednego z przęseł pomostu klubowego. Był także kapitanem stateczku spacerowego „Chodzieżanka” kursującego po Jez. Miejskim. Z własnej inicjatywy przeprowadził wiele remontów i napraw tej jednostki. Jego hobby był też sport motorowodny.

   Jerzy Butrym (zm. 12.05.2015 r.) – KŻ „Kliwer” Piła – Sternik Jachtowy. Był członkiem władz statutowych KŻ „Kliwer” Piła, oraz działał w Komisji Historycznej Pilskiego OZŻ której był członkiem. Współorganizator między innymi we współpracy z HOW Trzcianka wielu spływów i obozów żeglarskich. Harcmistrz ZHP, komendant obozów ZHP, w tym w Próchnówku nad Jez. Bytyń Wlk. Odznaczony w 2003 r. odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego.

   Eugeniusz Chłodziński (zm.1999 r.) - KŻ „Kliwer” Piła – Sternik Jachtowy. Członek Zarządu Pilskiego OZŻ w latach 1980–1988. Jako Wiceprezes ds. Turystyki zainicjował prowadzenie przez Pilski OZŻ rankingu okręgowego „Grand Prix” Jez. Bytyń Wlk., oraz organizację na Jez. Bytyń Wlk. regat w kl. Omega rangi „Pucharu Polski”. Był członkiem władz KŻ TKKF „Kliwer” Piła.

   Krzysztof Czarnecki (25.10.2008 r.) - LKSiT ,,Neptun” Wągrowiec – Żeglarz Jachtowy. Był Prezesem LKSiT „Neptun” Wągrowiec w 2000 i 2001 r .Wielokrotny uczestnik regat w klasach sportowych na szczeblu Pilskiego OZŻ.

   Marek Fredrich (zm. 11.07.2000 r.) – LKSiT „Neptun” Wągrowiec – Żeglarz Jachtowy. Pełnił funkcję Prezesa LKSiT „Neptun” Wągrowiec w okresie 1996–1999 a następnie Wiceprezesa ds. organizacyjno-technicznych. Promotor rozwoju w klasy Cadet i 470 Wągrowcu. Jeden z inicjatorów corocznej organizacji na Jez. Durowskim w Wągrowcu regat o „Jesienny Puchar Klas”.

   Wojciech Fredrich ( zm. 11.07.2004 r.) - LKSiT,, Neptun” Wągrowiec – Żeglarz Jachtowy. Zawodnik w klasach sportowych. Syn Marka Fredricha. Był członkiem szerokiej kadry narodowej w kl. Ok.- dinghy.

   Wojciech Gruszka (zm.15.12.2011r.) – KŻ „Kotwica” Rogoźno – Sternik Jachtowy. Zdobywca złotego medalu Mistrzostwa Polski w kl. Omega w 1985 r. w załodze: Stanisław Włodarczak (sternik), Zbigniew Dybek (załoga).

   Alojzy Grzesiak (zm. 27.03.2004 r.) – KŻ „Opty” Chodzież – Żeglarz Jachtowy. Popularny w środowisku chodzieskich żeglarskich „Pan Aloś”. Działał początkowo w MOS Chodzież a po zmianach nazwy w KŻ „Opty-Cadet” Chodzież i KŻ „ Opty” Chodzież. Szkutnik. Budowniczy między innymi łodzi typu „Punt”. Wieloletni bosman na Przystani KŻ „Opty” w Chodzieży. Członek Komisji Dyscyplinarnej wybrany podczas I Sejmiku Pilskiego OZŻ w 1976 r.

   Krzysztof Horeczy (zm.12.03.2001 r.) - Łobżenica/Wągrowiec –Sternik Jachtowy, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Harcmistrz RP, Instruktor ZHP. W latach 70. prowadził Harcerską Drużynę Wodną im. Zawiszy Czarnego przy LO w Łobżenicy. Ściśle współpracował z KŻ „Ogniwo” Wągrowiec. Był Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na obozach żeglarskich dla młodzieży w Wągrowcu w latach 1983 – 1992 i 1997 – 2000 organizowanych przez Kuratorium Oświaty przy współudziale KŻ,, Ogniwo” Wągrowiec.

   Łukasz Horowski (zm.08.04.2011 r.) – Wytomyśl k. Nowego Tomyśla - Żeglarz Jachtowy. Przez kilka sezonów bosman bazy Pilskiego OZŻ w Próchnówku. Wielki sympatyk i miłośnik Jez. Bytyń Wlk., oraz jego okolic. Wielokrotny darczyńca na rzecz Pilskiego OZŻ w tym fundator zakupu desek i podkładów/ łat drewnianych niezbędnych do przeprowadzenia w 2011 r. remontu kapitalnego pomostów manewrowych w Próchnówku. Wspierał także w różnych formach funkcjonowanie Stanicy KH ZHP Piła w Próchnówku będącej zapleczem socjalno-bytowym uczestników obozów i konsultacji żeglarskich dla dzieci i młodzieży na przystani Pilskiego OZŻ.

   Andrzej Izdebski (zm.05.06.2017 r.) Był aktywnym członkiem początkowo Klubu Wodnego LOK w Chodzieży, w którym stawiał pierwsze żeglarskie kroki, później Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego LOK oraz w ostatnich latach Klubu Żeglarskiego „OPTY” Chodzież. Należał do grupy animatorów i organizatorów wielu regat żeglarskich w Chodzieży, w tym cenionych wśród żeglarzy regat „O Błękitną Wstęgę Jez. Miejskiego”. Na swoim żeglarskim szlaku zaliczył także rejsy morskie. Był też inicjatorem i uczestnikiem licznych, nie tylko klubowych żeglarskich obozów szkoleniowych oraz turystycznych. Działał w Zarządach KW LOK Chodzież i KŻ „Opty” Chodzież. Był wieloletnim społecznym opiekunem przystani KŻ „Opty” Chodzież. Posiadał uprawnienia jachtowego sternika morskiego.

   Czesław Janus (zm.16.08.1998 r.) – KŻ „Kotwica” Rogoźno (Sekcja Motorowodna). Jeden z inicjatorów powstania w klubie Sekcji Motorowodnej i członek komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych zawodów motorowodnych przeprowadzonych w latach 1992 - 1997 na Jez. Rogozińskim. Medalista Mistrzostw Polski w sporcie motorowodnym. Promotor rozwoju żeglarstwa w kategorii dzieci w „KŻ Kotwica” Rogoźno, głównie w klasie Optimist i Cadet. Od 1999 r. KŻ,, Kotwica” Rogoźno jest organizatorem memoriałowych żeglarskich regat okręgowych dla uczczenia pamięci Czesława Janusa. Zmarł w szpitalu w Oslo na skutek obrażeń odniesionych podczas wyścigu Motorowodnych Mistrzostw Świata w kl.S-550 w Lillesand ( Norwegia)

   Lucjan Jańczak (zm.09.06.2007 r.) – KŻ „Ogniwo” Wągrowiec - Żeglarz Jachtowy, szkutnik. W latach 1987–2007 bosman przystani KŻ „Ogniwo” Wągrowiec nad Jez. Durowskim. Jeden z inicjatorów i promotorów organizacji w Wągrowcu zawodów modeli żaglowych zdalnie sterowanych rangi ogólnopolskiej w tym Mistrzostw Europy.

   Benedykt Józefek (zm.18.07.2010 r.) – KŻ „Kotwica” Rogoźno - Sternik Jachtowy. Wiceprezes ds. Technicznych w Zarządzie Pilskiego OZŻ w kadencji 2009–2012. Był też członkiem Zarządu KŻ „Kotwica” Rogoźno. Opiekun uczestników wielu obozów żeglarskich i spływów kajakowych organizowanych przez KŻ „Kotwica” Rogoźno.

   Czesław Karol Juszczak (zm. 25.09.2002 r.) - JK Wałcz. Od 1977 r.- Pierwszy żeglarz z terenu działania Pilskiego OZŻ, który w 1977 r. uzyskał patent Kapitana Jachtowego. Współzałożyciel Pilskiego OZŻ w 1976 r. i Wiceprezes Zarządu Pilskiego OZŻ ds. Szkolenia w I kadencji. W latach 1989–2000 Wiceprezes ds. Sportowych. Kapitan w licznych rejsach zatokowych oraz morskich dla żeglarzy z klubów Pilskiego OZŻ w tym od 1990 r. na jachcie s/y Śniadecki eksploatowanym w ramach porozumienia o współpracy między Pilskim OZŻ a Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Uczestnik żeglarskiego rejsu na

„Operację Żagiel” w 1976 r. do Nowego Jorku. Kapitan zwycięskiego jachtu s/y Gryfita w 1990 r. w prestiżowych,, Regatach Heweliusza” na trasie Łeba – Oland – Gdańsk. Jest to w historii żeglarstwa w Północnej Wlkp. i na Pojezierzu Wałeckim największe osiągnięcie w długodystansowym regatowym żeglarstwie morskim. Z żeglarstwem na Jez. Zamkowym w Wałczu związany był od 1965 r. w klubach: TKKF „Sokół” Wałcz (do 1973 r.), LZS,, Nitragina” Wałcz” ( do 1988 r.). Od 1998 r. do 2002 r. Prezes Jacht Klubu Wałcz działającego, w wyniku wprowadzonej reformy administracyjnej, w strukturach Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, w którym już w1998 r. został Wiceprezesem ds. sportowych. Posiadał szczególne zdolności szkutnicze i żaglomistrzowskie. Zajmował się w macierzystym klubie budową jachtów kl. Optimist i zapoczątkował szycie żagli dla tej klasy. W 1991r. Czesław Juszczak założył rodzinną firmę Jsail w Wałczu, która kierowana przez syna Mariusza, szyje od wielu lat, jedne z najlepszych żagli dla tej klasy regatowej na świecie. Był wybitnym szkoleniowcem, wychowawcą wielu pokoleń utalentowanych zawodników głównie w klasach Optimist, 420 i Europa w tym medalistów mistrzostw Polski. Inicjator i organizator cyklicznych okręgowych i ogólnopolskich regat żeglarskich w tym o „Jesienny Puchar Optymista” na Jez. Bytyń Wlk. Sędzia Regatowy PZŻ I klasy i aktywny członek Okręgowego Kolegium Sędziowskiego przy Pilskim OZŻ. Odznaczony w 1978 r. odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego.

   Hieronim Kabat (zm.12.11.1983 r.) - wieloletni działacz KŻ „Kotwica” Rogoźno, wychowawca młodzieży, bosman klubu i koordynator prac przy sprzęcie klubowym.

   Wojciech Kochanek (zm.05.10.2018 r.) - KŻ „Mewa” Piła - W latach 2005–2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ. Związany był głównie z obecnie nieistniejącym KŻ „Mewa” Piła, którym sterował w latach 2003-2005. Należał do grupy współorganizatorów popularnych w tamtych latach regat o „Puchar KŻ Mewa Piła” na Jez. Bytyń Wlk. Szczególnie interesował się żeglarstwem morskim. Na jachtach JK Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni, z którym Klub Żeglarski „Mewa” współpracował, jak również na jachcie pełnomorskim pod nazwą „Słoni” odbył wiele rejsów oraz wielokrotnie startował w żeglarskich regatach morskich. W 2012 r. uhonorowany został prestiżową odznaką Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Żeglarskiego jak również za swoje liczne osiągnięcia otrzymał wiele okręgowych odznaczeń i wyróżnień żeglarskich.

   Eugeniusz Kowalski (zm.10.05.2010 r.) – Jamienko k.Tuczna. W latach 1999 - 2009 społeczny opiekun poza sezonami bazy szkolenia żeglarskiego Pilskiego OZŻ dla dzieci i młodzieży w Próchnówku nad Jez. Bytyń Wlk., oraz bezinteresownie „magazynier” osprzętu i mienia ruchomego w tych okresach w swoich pomieszczeniach gospodarczych w Jamienku k. Próchnówka. Eugeniusz Kowalski był znany nie tylko w środowisku żeglarzy z nad Jez. Bytyń Wlk. ze swoich nieprzeciętnych zdolności gry na cymbałach. Jako samouk potrafił z powodzeniem i bez nut grać na cymbałach nawet muzykę z gatunku shanty.

   Edward Kraszczuk (1993 r.) – YCM ,,Armator” Wałcz - Sternik Jachtowy. Jeden z pionierów turystyki żeglarskiej na Jez. Bytyń Wlk. Właściciel kultowego na tym jeziorze dwumasztowego jachtu „Lech”. Założyciel Yacht Clubu „Armator” w Wałczu. Członek komitetów organizacyjnych i także uczestnik pierwszych regat na Jez. Bytyń Wielki w tym I i II edycji Ogólnopolskich Regat Samotników o „Puchar Jez. Bytynskiego”, oraz regat okręgowych punktowanych do Grand Prix Jez. Bytyń Wielki. Szkutnik. Był właścicielem zakładu szkutniczego w Wałczu budującego między innymi jachty typu „MX” „Giga” „Spark”. W I kadencji władz Pilskiego OZŻ członek Komisji Technicznej Pilskiego OZŻ oraz Inspektor Techniczny Pilskiego OZŻ.

   Ewa Lasota z d. Nowicka (zm. 08.10.2007 r.) – KŻ „Opty” Chodzież - Sternik Jachtowy. Rozpoczęła uprawianie żeglarstwa w ChKŻ LOK w Chodzieży. Działała aktywnie w organizacji kilku edycji regat ChKŻ LOK o „ Błękitną Wstęgę Jez. Miejskiego” w Chodzieży.

Uczestnik wielu rejsów po Wielkich Jeziorach Mazurskich w tym na słynnym chodzieskim,, Kaczorku” i jachcie El-Bimbo. Po przejściu do KŻ „Opty” Chodzież członek zespołów organizatorskich wielu imprez przeprowadzanych przez ten klub jak np. regaty o „Srebrną Szekle Szwajcarii Chodzieskiej”. Pełniła m.in. funkcję Z-cy Komendanta Obozu Żeglarskiego Pilskiego OZŻ w Próchnówku w 1993 r., jak również była organizatorem obozów klubowych w tej bazie. Ewa Lasota była znana i ceniona w środowisku żeglarskim za swoją aktywną działalność w komisjach sędziowskich oraz Okręgowym Kolegium Sędziów.Posiadała uprawnienia Sędziego Regatowego PZŻ II kl.

   Jerzy Lisiak (zm. 12.04.2012 r.) – KŻ „Kliwer” Piła - Sternik Jachtowy. Wieloletni członek władz KŻ,, Kliwer” Piła i bosman bazy szkolenia żeglarskiego Pilski OZŻ – KŻ „Kliwer” Piła w Drzewoszewie. We współpracy z Zarządem Pilskiego OZŻ aktywnie uczestniczył w budowie ww. bazy, która oficjalnego oddana została do eksploatacji w dniu 31.07.1993 r. W następnych latach wykonywał szereg prac związanych z poprawą jej infrastruktury. Wielokrotny uczestnik regat na Jez. Bytyń Wlk. w tym w okręgowych regatach przesiadkowych w kl. Omega organizowanych przez KŻ „Kliwer” Piła. Odnosił sukcesy w klasyfikacjach Grand Prix Jez. Bytyńskiego zdobywając np. w 1989 r. wysokie IV m. na ogółem 36 sklasyfikowanych sterników w kl. Omega.

   Franciszek Lemański (zm.13.02.2005 r.) – UKŻ „Wodniak” Piła. Jeden z głównych autorów koncepcji utworzenia klubu żeglarskiego dla dzieci z bazą nad Zalewem Koszyce w Pile. Doprowadził do zarejestrowania na początku 1998 r. w ówczesnym Urzędzie Wojewódzkim w Pile w Statutu UKŻ ,,Wodniak” Piła z siedzibą w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, w którym był wykładowcą. W 1998 r. pełnił funkcję Komendanta Podobozu Żeglarskiego z udziałem grupy członków nowoutworzonego UKŻ. Obóz ten odbył się w bazie żeglarskiego szkolenia dla dzieci i młodzieży Pilskiego OZŻ w Próchnówku nad Jez. Bytyń Wlk.

   Jurgen Leśniewicz   (zm. 26.01.2018 r.) KŻ przy ZPO Modus Piła/Kliwer Piła/Bryza Ujście Inspektor techniczny Pilskiego OZŻ na Bytyniu. Sędzia regat głownie na Jez. Bytyń Wlk. Bosman w kilku sezonach w Próchnówku, także bosman w KŻ „Kliwer” Piła w Drzewoszewie.

   Stanisław Marciniak (zm. 15.11.2013 r.) – HOW MDK Trzcianka. Wieloletni komendant i instruktor HOW MDK Trzcianka. Honorowy Członek HOW MDK Trzcianka. Posiadał pierwszy harcerski stopień instruktorski ZHP (pwd.)

   Ludwik Musielak (zm. 17.10.2005 r.) – KŻ „Kotwica” Rogoźno. Lider i jeden z inicjatorów powstania już w 1935 r. zorganizowanego żeglarstwa w Rogoźnie. W 1995 r. w roku 60. jubileuszu KŻ „Kotwica” Rogoźno otrzymał zaszczytny tytuł I Honorowego Komandora Klubu Żeglarskiego „Kotwica” w Rogoźnie a z okazji 70 lecia klubu został specjalne wyróżniony.

Ludwik Musielak został też odznaczony odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego przyznaną przez PZŻ jeszcze przed powstaniem Pilskiego OZŻ na wniosek Poznańskiego OZŻ.

   Wiesław Nawrocki ( zm. 19.09.2020 r.) – KŻ „Kotwica” Rogoźno (Sekcja Motorowodna) – wielokrotny motorowodny medalista Mistrzostw Polski. Za osiągnięcia sportowe odznaczony odznaką Wojewódzkiej Federacji Sportu za wyniki w sporcie wyczynowym w woj. Pilskim Uhonorowany prestiżowym tytułem „Załużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

   Eugeniusz Nowicki (zm.11.01.1987 r.) - PKŻ, „Żagiel” LOK Piła - Jachtowy Sternik Morski. Jeden z założycieli Pilskiego OZŻ. Wiceprezes ds. technicznych w Zarządzie Pilskiego OZŻ w latach 1976-1984 i jednocześnie Przewodniczący Komisji Technicznej Pilskiego OZŻ i Inspektor Techniczny Pilskiego OZŻ. Prezes PKŻ „Żagiel” Piła z bazą nad Jez. Płotki w latach 1961 – 1969. Jeden z inicjatorów rozwoju żeglarstwa morskiego dla żeglarzy z Piły. Już w 1976 r. załoga PKŻ,, Żagiel” Piła odbyła rejs do jachcie s/y Jurand do Danii a w 1978 r. do portów ówczesnej NRD. Eugeniusz Nowicki był też inicjatorem i współorganizatorem 20 dniowego rejsu bałtyckiego z udziałem 27 członków klubu w 1983 r. na jachcie s/y Generał Zaruski.

   Czesław Orłowski (zm. 1998 r.) – KŻ „Sokół - Romet” Wałcz. - Sternik Jachtowy. Instruktor Żeglarstwa PZŻ. Uprawnienia instruktorskie uzyskał po kursie i egzaminie przeprowadzonym w 1991 r. w porozumieniu z Łódzkim OZŻ w bazie Pilskiego OZŻ w Próchnówku. Członek Zarządu Pilskiego OZŻ w latach 1980– 1988 i Wiceprezes ds. Technicznych w latach1989 – 1992. Inspektor Techniczny Pilskiego OZŻ. W III Kadencji władz Pilskiego OZŻ był członkiem Okręgowej Komisji Szkolenia. Czesław Orłowski był pierwszym bosmanem (od 1988 r.) bazy szkolenia żeglarskiego Pilskiego OZŻ dla dzieci i młodzieży w Próchnówku. Funkcje tę pełnił także okresowo – zgodnie z diagramem wacht bosmańskich opracowanym przez Pilski OZŻ - w kolejnych pięciu sezonach. Nestor żeglarstwa wałeckiego. Od 1965 r. działał w TKKF,, Sokół” Wałcz z przystanią nad Jez. Zamkowym pełniąc funkcję Skarbnika Klubu. Po zmianie nazwy klubu na TKKF,, Sokół – Romet” Wałcz był jego Prezesem do 1989 r. Współpracował, głównie w zakresie popularyzacji turystyki żeglarskiej i szkolenia żeglarskiego, z powstałymi później i korzystającymi z tej samej bazy przystaniowej klubami wałeckimi LZS „Nitragina” (od 1974 r.) i KS,, Romet” Wałcz ( od 1989 r.)

   Zbigniew Patyna (zm.12.07.2017 r. - AKŻ ‘90 Wałcz - Popularny „Chaos”, od nazwy jachtu na którym pływał. Związany z żeglarstwem w Wałczu i na Jeziorze Bytyń Wielki. Był aktywnym członkiem Armatorskiego Klubu Żeglarskiego AKŻ’90. Żeglarz, wędkarz, wieloletni „niepisany” Bosman sezonowej Bazy Pilskiego OZŻ w Próchnówku. W roku 2014 za swoją pracę i działalność otrzymał odznaczenie „ Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego”. 

   Przemysław Papiernik (13.03.2015 r., zginął w wypadku motocyklowym) – AKŻ ‘90 Wałcz - Sternik Jachtowy. Związany z żeglarstwem wałeckim. Należał do grupy inicjatywnej przekształcenia Wojskowego Ośrodka Wypoczynku Doraźnego w Nakielnie nad Jez. Bytyń Wlk. w bazę przyszłego AKŻ’ 90 Wałcz. Uczestnik wielu regat turystycznych w klasie Spark. Podczas licznych regat sportowych organizowanych w Wałczu na Jez. Zamkowym oraz sportowych i turystycznych na Jez. Bytyń Wlk. pełnił obowiązki lekarza regat.

   Tadeusz Piasecki ( zm. 09.11.2005 r.) - AKŻ ‘90 Wałcz - Jachtowy Sternik Morski. Od 1965 r. działał w wałeckim klubie TKKF,, Sokół” a następnie w TKKF,, Sokół – Romet”, którego był Prezesem w latach 1987 - 1989. Po likwidacji TKKF „Sokół– Romet” w Wałczu dotychczasowi jego członkowie w większości kontynuowali uprawianie żeglarstwa w AKŻ’90 Wałcz z bazą nad Jez. Bytyń Wlk. Już od 1990 r. Tadeusz Piasecki był aktywnym członkiem AKŻ’90 Wałcz i jednym z jego założycieli. Projektował między innymi klubowe pomosty w Nakielnie. Był także szkutnikiem i konstruktorem jachtów. Między innymi samodzielnie zbudował jacht kabinowy typu Foka 2, na którym startował kilka sezonów w regatach turystycznych na Jez. Bytyń Wlk. Był także inicjatorem budowy całej serii popularnych na tym jeziorze jachtów kabinowych typu Spark wykonywanych początkowo w Wałczu a następnie w Zakładzie Szkutniczym w Skrzatuszu k. Piły. Uczestniczył także w tej klasie w licznych regatach na Jez. Bytyń Wlk. W 1989 r. zajął III m. wśród 25 sterników w prestiżowej klasyfikacji rocznej ,,Grand Prix Jeziora Bytyńskiego”. W swojej długiej żeglarskiej karierze pełnił w wielu sezonach funkcje bosmana przystani żeglarskiej nad Jez. Zamkowym w Wałczu. W latach 1984 -1988 był egzaminatorem Pilskiego OZŻ na stopień sternika jachtowego. Wyszkolił wielu żeglarzy z Wałcza. Podczas I Sejmiku Pilskiego OZŻ w 1976 wybrany został do Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ. W latach 1989–1992 był Przewodniczącym Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej Pilskiego OZŻ oraz w latach 1993-1996 działał jako jej członek. Działał też w Komisji Turystyki Pilskiego OZŻ. Dla upamiętniania dokonań Tadeusza Piaseckiego AKŻ ’90 Wałcz organizuje corocznie od 2006 r. żeglarski bieg memoriałowy jego imienia przed rozpoczęciem okręgowych regat turystycznych o „Puchar AKŻ’90 Wałcz” w Nakielnie otwierających sezon na Jez. Bytyń Wlk.

   Roman Pilarski (zm. 1981 r.?) – LKSiT „Neptun” Wągrowiec - Żeglarz Jachtowy. Wiceprezes ds. sportowych w I kadencji Zarządu Pilskiego OZŻ. Przewodniczący Komisji Sportowej Pilskiego OZŻ. Wieloletni Prezes LKSiT „Neptun” Wągrowiec. Między innym dzięki jego aktywności LKSiT „Neptun” Wągrowiec jako pierwszy regatowy klub żeglarski z terenu Pilskiego OZŻ został już w 1976 r. członkiem Wojewódzkiej Federacji Sportu w Pile. W pierwszym roku działania Pilskiego OZŻ, LKSiT „Neptun” Wągrowiec zajął I miejsce w żeglarskim współzawodnictwie regatowym na 9 sklasyfikowanych klubów.

   Grzegorz Piwiński (zm.02.10.2019 r.) – ChSS „Hals” Chodzież – od 2011 do 2019 r. bosman na jedynej w Pilskim OZŻ przystani żeglarskiej w całości posadowionej na palach

(przystań ChSS „Hals” Chodzież nad Jez. Miejskim, użyczona klubowi przez MOSiR Chodzież). Obok przystani, Grzegorz Piwiński prowadził też wypożyczalnię rowerów, głównie dla dzieci, do użytku na promenadzie dookoła Jez. Miejskiego.

   Bogdan Pleśniarski (zm. 26.06.2003 r.) – KŻ „Kotwica” Rogoźno – wieloletni aktywny członek klubu, organizator szkolenia żeglarskiego i wychowawca młodzieży w klubie.

   Tadeusz Puchalski ( zm.29.09.2007 r.) – KŻ „Opty” Chodzież – wieloletni członek Klubu Żeglarskiego „OPTY” Chodzież i kapitan stateczku pasażerskiego „Chodzieżanka” kursującego po Jez. Miejskim stacjonowanym na przystani KŻ „Opty”. Kapitan Żeglugi Śródlądowej, wieloletni szyper barek pływających po całej Europie. Swoim doświadczeniem w rejsach po wodach śródlądowych niejednokrotnie dzielił się z członkami KŻ „Opty”.

   Marek Radzik (zm.14.03.2009 r.) – AKŻ’90 Wałcz - Sternik Jachtowy. Rozpoczął uprawianie żeglarstwa w AKŻ’ 90 na jachcie typu Spark. Wspomagał materialnie modernizację i przekształcenie Wojskowego Ośrodka Wypoczynku Doraźnego w Nakielnie dla potrzeb tworzonej przystani AKŻ’90 Wałcz. Był właścicielem zawsze gościnnego dla żeglarzy i atrakcyjnie położonego obiektu w Drzewoszewie nad Jez. Bytyń Wlk. poprzednio użytkowanego przez UMiG w Mirosławcu.

   Jerzy Radkiewicz (zm. 26.04.2018 r.) AKŻ’90 Wałcz - Już od 1986 r. działał w Sekcji Żeglarskiej TKKF „Sokół-Romet” w Wałczu na Jez. Zamkowym. Dla przyjaciół i bliskich znajomych „Radziecki”. Jego oczkiem w głowie było jednak żeglarskie zagospodarowanie najpiękniejszego i największego wśród jezior Pojezierza Wałeckiego – Jez. Bytyń Wielki. Był pierwszym Prezesem Armatorskiego Klubu Żeglarskiego’ 90 w Wałczu, założonego w 1990 r., którym dowodził na „mostku kapitańskim” do 2000 r. Był jednym z głównych autorów powstania przystani klubowej po byłym wojskowym ośrodku wypoczynkowym w Nakielnie nad Jez. Bytyń Wielki. Należał do inicjatorów i głównych organizatorów, w okresie, w którym AKŻ’90 jeszcze nie posiadał swojej przystani na Jez. Bytyń Wlk., regat o Puchar „Dni Morza” oraz 3 edycji żeglarskiego Pucharu „Romet Wałcz” w Próchnówku i Drzewoszewie. W 1996 r. m.in. z jego inicjatywy odbyły się pierwsze historyczne Regaty Żeglarskie o Puchar AKŻ’90 Wałcz, już z bazą na własnej przystaniu klubowej w Nakielnie nad Jez. Bytyń Wlk. Regaty te nadal corocznie otwierają sezon żeglarski na tym jeziorze. Jerzy Radkiewicz działał też aktywnie w Zarządzie Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego pełniąc w kadencjach 1993-1996 i 1997–2000 funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Turystyki. Przez ponad 20 lat corocznie pełnił społeczne dyżury bosmańskie na przystani sezonowej Pilskiego OZŻ w Próchnówku. W ostatnich latach był jej społecznym opiekunem i gospodarzem z ramienia AKŻ’90. Od 2010 r. Był Wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej Pilskiego OZŻ. Należał do inicjatorów powstania wałeckiej grupy żeglarzy budujących jachty klasy Spark, do dzisiaj bardzo popularnej na Jez. Bytyń Wielki. Wybudował jacht tej klasy „Mistral”, na którym żeglował nie tylko turystycznie. Był pomysłodawcą organizacji na Jez. Bytyń Wielki – dzisiaj na trwałe wpisywanych do kalendarzy Pilskiego OZŻ – żeglarskich „Regat Piwnych”.Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany, w tym odznaką Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Żeglarskiego.

   Zdzisław Rączkowiak (zm. 06.08.2012 r.) – LKSiT„Neptun” Wągrowiec - Żeglarz Jachtowy. Przewodniczący Komisji Wyborczej na I Założycielskim Sejmiku Pilskiego OZŻ w 1976 r. Wiceprezes ds. Technicznych w Zarządzie Pilskiego OZŻ w latach 2001 – 2004. Członek Komisji Sportowej w pierwszej kadencji Pilskiego OZŻ. Promotor rozwoju żeglarstwa w Wągrowcu i na terenie Północnej Wielkopolski. Był wieloletnim działaczem i Prezesem LKSiT „Neptun” Wągrowiec. Zainicjował między innymi organizację przeprowadzanych cyklicznie od wielu lat w Wągrowcu znanych regat żeglarskich o „Jesienny Puchar Klas” i „Puchar Jeziora Durowskiego”. Członek Komisji Historii Pilskiego OZŻ. Odznaczony w 2003 r. odznaką Zasłużony Działacz Polskiego Związku Żeglarskiego.

   Aleksander Sobolewski (zm.20.01.1980 r.) - HOW Trzcianka – Popularny w klubie „Ojczulek”. Sternik Jachtowy. Jeden z inicjatorów już w 1966 r. rozwoju żeglarstwa w Trzciance początkowo w Sekcji Żeglarskiej przy TKKF w Trzciance. Komendant HOW Trzcianka w latach 1977-1978. Kwatermistrz wielu obozów stacjonarnych i wędrownych (spływy żeglarskie) HOW Trzcianka. Członek Komisji Technicznej oraz Inspektor Techniczny Pilskiego OZŻ w I kadencji Pilskiego OZŻ. Posiadał pierwszy harcerski stopień instruktorski ZHP (pwd.)

   Andrzej Sobolewski (zm. 05.08. 1999 r.) - HOW Trzcianka - Sternik Jachtowy. W latach 1979-1992 bosman. W okresie 1997-1997 Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Trzciance. Członek kadry organizatorskiej licznych obozów i biwaków żeglarskich HOW oraz członek klubowych komisji egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego. Autor nazwy „Bandos” dla legendarnego i kultowego jachtu HOW, na którym wychowało się wiele pokoleń żeglarskich w Trzciance. Andrzej Sobolewski uczestniczył między innym w rejsie w 1976 r. z Algerii do Polski na flagowym żaglowcu ZHP s/y Zawisza Czarny. Posiadał pierwszy harcerski stopień instruktorski ZHP (pwd.)

   Stefan Stróżewski (zm.28.12.2001 r.) – LKSiT „Neptun” Wągrowiec. Popularny w środowisku żeglarskim „Kochaj”. Sternik Jachtowy. Podczas I Sejmiku powołującego w 1976 r. Pilski OZŻ był członkiem Komisji Skrutacyjnej. Wieloletni bosman, szkutnik i szkoleniowiec oraz kierownik sekcji żeglarstwa regatowego w LKSiT ,,Neptun” Wągrowiec. Kierownik drużyny WOPR działającej przy Klubie i szef zabezpieczenia ratowniczego podczas wielu regat okręgowych na Jez. Durowskim. W latach 1976–1979 członek Komisji Technicznej oraz Inspektor Techniczny Pilskiego OZŻ. W okresie 1989-1995 Stefan Stróżewski powoływany był do kadry organizatorskiej obozów sportowych Pilskiego OZŻ jako odpowiedzialny za sprawy techniczne, ratownictwo i nadzór szkutniczy nad sprzętem.

   Krystyna Strzałkowska (zm.06.01.2018 r.) TKŻ „Bryza” Ujście. Należała do osób szczególnie zasłużonych dla tworzenia żeglarstwa nie tylko w Ujściu. Bardzo aktywnie działała – szczególnie w latach 80 – tych i 90–tych w klubie żeglarskim „Bryza” przy Hucie Szkła Ujściu. Należała do inicjatorów rozwoju żeglarstwa na Jez. Bytyń Wielki w Drzewoszewie, gdzie Huta Szkła miała swój ośrodek wypoczynkowy. Była też członkiem Zarządu TKŻ „Bryza”. Nigdy nie eksponowała swojej działalności. Znana była ze zmysłu organizatorskiego. Była członkinią zespołów organizatorów wielu edycji znanych, do dzisiaj przeprowadzanych regat o „Puchar Jesiennej Bryzy” w Drzewoszewie oraz innych imprez pod żaglami na Jez. Bytyń Wlk. Także brała udział w wielu regatach. Należała do współorganizatorów historycznych pierwszych żeglarskich Mistrzostw Polski Szklarzy w 1989 na Jez. Bytyń Wielki, adresowanych do pracowników hut szkła zrzeszonych w tym czasie w Zjednoczeniu „Vitropak”. Była inicjatorką organizacji obozu żeglarskiego dla dzieci pracowników „Vitropaku” na Jez. Bytyń Wielki w Próchnówku. Aktywnie działała w latach 1989-1996 w Zarządzie Pilskiego OZŻ. Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniana. Z okazji 40-lecia Pilskiego OZŻ w 2016 r. otrzymała specjalny list gratulacyjny, ale już nie mogła osobiście go odebrać.

Jan Szaliński (zm.18.01.2003) – TKŻ „Bryza” Ujście i KŻ „Kliwer” Piła - Jachtowy Sternik Morski. Działalność organizatorską w żeglarstwie rozpoczął w Klubie Wodnym LOK Człopa podejmując liczne inicjatywy w celu odwodnienia i rewitalizacji przystani żeglarskiej nad Jez. Młyńskim będącej w gestii Miejskiego Koła LOK w Człopie. Następnie był członkiem Yacht Clubu Morskiego „Armator” w Wałczu. Należał do pionierów żeglarstwa turystycznego na Jez. Bytyń Wlk. żeglując między innymi na jachcie kabinowym typu,, MX” zbudowanym z Człopie.

Był jednym z budowniczych i pierwszym bosmanem przystani TKŻ „Bryza” w Drzewoszewie. Zbudował jacht pełnomorski „Stella Maris”. Należał do liderów zespołu żeglarzy i sędziów regatowych obliczających tzw. przeliczniki czasowe stosowane dla różnych typów jachtów, które okresowo modyfikowane, obowiązywały w regatach w tzw. klasie wolnej aż do końca sezonu 2008 na Jez. Bytyń Wlk. Aktywnie uczestniczył w organizacji pierwszych regat turystycznych na Jez. Bytyńskim jak I i II Ogólnopolskich Regat Samotników czy regat punktowane do Grand Prix Jez. Bytyńskiego jak również w pierwszych edycjach regat o

,, Puchar Jesiennej Bryzy”. Z powodzeniem startował nie tylko na jachcie,, MX” w imprezach żeglarskich na Jez. Bytyń Wlk. W Zarządzie Pilskiego OZŻ w latach 1985-1988 pełnił funkcje Wiceprezesa ds. Technicznych W latach 1983–2002 był Inspektorem Technicznym Pilskiego OZŻ. Z racji posiadanych uprawnień żeglarskich był egzaminatorem Pilskiego OZŻ na uprawnienia sternika jachtowego w Okręgowej Komisji Szkolenia Pilskiego OZŻ.

   Jan Szewczak (zm. 23.01.1990 r.) - SŻ PTTK Wronki - Jachtowy Sternik Morski. Instruktor Żeglarstwa PZŻ. Należał do inicjatorów utworzenia środowiskowej Sekcji Żeglarskiej PTTK Wronki, która od 1978 r. do 1987 r. była stowarzyszona w Pilskim OZŻ. Klub ten z racji nie posiadania własnej przystani korzystał głownie z bazy wówczas prężnie działającego Centralnego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego PZŻ im. Andrzeja Benesza w Trzebieży. Dobrą współpracę z COSŻ PZŻ w Trzebieży zainicjował przede wszystkim właśnie Jan Szewczak. Dzięki temu SŻ PTTK Wronki mogła prowadzić szkolenie żeglarskie i realizować praktyki morskie w tym Ośrodku dla swoich członków. Członek Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ w kadencji 1985-1988.

   Henryk Szydlak (zm. 03.08.1993 r.) – KS „Polonia” Chodzież - Sternik Jachtowy. Rozpoczął działalność w ChKŻ LOK, którego był delegatem na I Sejmik Pilskiego OZŻ w 1976 r. Doświadczony szkutnik. Współpracował w latach 1977-1978 z Okręgową Poradnią Szkutniczą powstałą z inicjatywy TKŻ „Bryza” Ujście i Pilskiego OZŻ. Działał także jako społeczny rzeczoznawca w działającym w okresie I kadencji Pilskiego OZŻ tzw. „Banku Sprzętu Używanego”. W żeglarstwie sportowym był autorytetem w zakresie przepisów klasowych i napraw sprzętu regatowego, w tym szczególnie jachtów z poszyciem sklejkowym, oraz skorupowym/diagonalnym. Był członkiem Komisji Mandatowej podczas Sejmiku Założycielskiego Pilskiego OZŻ. Członek Komisji Technicznej w latach 1976–1979 oraz Inspektor Techniczny Pilskiego OZŻ do 1991 r.

   Eugeniusz Wawrzon (zm. 14.04.2006 r.) – TKKF „Bajka” Trzcianka - Sternik Jachtowy, Sternik Lodowy, Sędzia Regatowy PZŻ II klasy, Sędzia Motorowodny PZMWiNW. Pierwsze żeglarskie kroki stawiał w rodzinnym Wągrowcu na Jez. Durowskim, w ówczesnej sekcji żeglarskiej LZS „Budowlani” Wągrowiec. Po zamieszkaniu w Trzciance był organizatorem działalności żeglarskiej w miejscowej Sekcji Żeglarskiej TKKF, w której był wieloletnim Komandorem. Należał do promotorów wielu przedsięwzięć Pilskiego OZŻ. Dzięki jego staraniom już podczas I kadencji Pilskiego OZŻ odbyły się promocyjne regaty żeglarskie o

,,Puchar Prezesa TKKF „Bajka” w 4 klasach sportowych, w tym w popularnej w tym okresie klasie Hornet. Był też znany i popularny wśród motorowodniaków. Między innymi z jego inicjatywy przy współudziale HOW MDK Trzcianka odbywały się na Jez. Sarcz w Trzciance z bazą na przystani HOW MDK takie imprezy jak Motorowodne Mistrzostwa Polski w 1993 r. i 1994 r. oraz Motorowodne Mistrzostwa Europy w1995 r. oraz w latach 2000 - 2003 r.

Eugeniusz Wawrzon ponad 50 lat działał w żeglarstwie. Członek władz statutowych Pilskiego OZŻ w latach 1976–2004. Członek Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej Pilskiego OZŻ w latach 1976–1992 i jej Przewodniczący w trzech kadencjach (1993-1996, 1997-2000, 2001-2004). Był też aktywnym sędzią regatowym i członkiem Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ. W 1995 r. Eugeniusz Wawrzon został odznaczony przez PZŻ odznaką Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Żeglarskiego oraz w 1999 r. otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Członka HOW MDK Trzcianka.

   Władysław Wilk (zm. 30.10.2019 r.) W pionierskich latach tj. od 1976 r. zorganizowanego żeglarstwa na Jez. Bytyń Wielki na Pojezierzu Wielkim, które bardzo lubił, był inicjatorem wielu wspaniałych inicjatyw i żeglarskich przedsięwzięć. Władysław Wilk już od 1970 r. zainteresował się żeglarstwem, szczególnie turystycznym. Potrafił swoją pasję „zaszczepić” wśród wielu osób. Ujście nad Notecią, w którym mieszkał, trafiło na żeglarską mapę Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Już w 1972 r. należał do inicjatorów budowy Ośrodka Wypoczynkowego Huty Szkła „Ujście” w Drzewoszewie nad Jez. Bytyń Wielki, z myślą wykorzystania tego obiektu w przyszłości, także przez żeglarzy. Z grupą przyjaciół – żeglarzy związanych zawodowo głównie z Hutą Szkła „Ujście” podjął się budowy przystani żeglarskiej w Drzewoszewie oddanej do użytku w 1975 r. dla potrzeb Turystycznego Klubu Żeglarskiego „Bryza” przy HS „Ujście”. Przystań ta była wielokrotnie główną bazą organizacji wielu, w tym ogólnopolskich oraz okręgowych regat żeglarskich. Władysław Wilk był pierwszym Prezesem Turystycznego Klubu Żeglarskiego „Bryza” przy HS „Ujście”. Był pomysłodawcą tradycyjnych, corocznych Ogólnopolskich Turystycznych Regat Żeglarskich o „Puchar Jesiennej Bryzy”, których 40 edycja odbyła się w sezonie żeglarskim 2019 r. Przez wiele lat okazywał wielką pomoc jako Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Huty Szkła Ujście w Drzewoszewie w licznych regatach żeglarskich, nie tylko klubowych. Działał też w Pilskim Okręgowym Związku Żeglarskim pełniąc w kadencjach IV-VI (lata 1989–2000) funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ. Od 2010 r. był członkiem Komisji Historycznej Pilskiego OZŻ.Za swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień, w tym niezwykle prestiżową w środowisku żeglarskim odznakę Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Żeglarskiego.

Edmund Wilkowski (zm. 09.03.2015 r.) – KW LOK „Żagiel” Piła i TKŻ „Bryza” Ujście - Żeglarz Jachtowy. Jeden z pionierów rozwoju żeglarstwa turystycznego na Jez. Bytyń Wlk. Uczestniczył w kilku pierwszych edycjach regat żeglarskich na tym akwenie w ramach,, Grand Prix Jez.Bytyń Wlk” w tym w regatach TKŻ,, Bryza” Ujście o „Puchar Jesiennej Bryzy”. Żeglował po Jez. Bytyń Wlk. już w II połowie lat 70. na swoim jachcie kabinowym „Orion” a następnie jachcie typu „Lupus” stacjonującymi na przystani TKŻ „Bryza” Ujście w Drzewoszewie.

   Stanisław Włodarczak (zm.18.07.2019 r.) Wieloletni działacz Klubu Żeglarskiego „Rofama” następnie KŻ „Kotwica” Rogoźno. Sternik w kl. Omega, który zdobył pierwszy w historii żeglarstwa na terenie Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego złoty Medal Mistrzostw Polski (1985 r.– w załodze Wojciech Gruszka i Zbigniew Dybek). Odznaczony w 1985 r. odznaką Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Żeglarskiego.

   Florian Woźniak (zm. 15.05.2017 r.) AKŻ’90 Wałcz – Dzięki m.in. Florianowi Woźniakowi powstała baza żeglarska AKŻ’90 Wałcz w Nakielnie, dziś marina nr 1 na Jez. Bytyń Wielki na Pojezierzu Wałeckim. Florian Woźniak od 1988 r. do 1997 r. był Szefem Sztabu 2 Brygady Łączności w Wałczu. Tak podczas służby wojskowej jak i po jej zakończeniu w 1997 r. zawsze był blisko żeglarstwa. Startował w licznych najwyższej rangi regatach żeglarskich w klasie Skippi i Omega. Na Jez. Bytyń Wielki popularny „Florek” żeglował turystycznie i regatowo m.in. na swoim jachcie typu Nash. Posiadał wiele żeglarskich wyróżnień.

Zbigniew Zajkowski (zm.03.09.2015 r.)– HOW MDK Trzcianka – Prekursor i promotor rozwoju żeglarstwa harcerskiego w Trzciance. Współorganizator wielu rejsów i obozów klubowych, w tym nad Jez. Bytyń Wlk. Wieloletni instruktor i księgowy/skarbnik w HOW. Honorowy Członek HOW MDK Trzcianka. Posiadał pierwszy harcerski stopień instruktorski ZHP (pwd.)

 

                                                                                                         Cześć Waszej Pamięci!!