Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Sprawozdanie Komisji Historycznej za XII kadencję Pilskiego OZŻ

Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ( KH Pilskiego OZŻ)

Informacja o działalności w latach 2017-2021

KH Pilskiego OZŻ działała w latach 2017-2021 na podstawie uchwały IX Sejmiku Pilskiego OZŻ z dnia 01.03.2009 r. Jednym z wielu celów działania KH Pilskiego OZŻ jest popularyzowanie żeglarskiej historii na obszarze Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego. Głównie to zadanie, poza kontynuowaniem trudnych prac nad opracowaniem historii żeglarstwa na terenie Pilskiego OZŻ, było przedmiotem działań KH Pilskiego OZŻ w latach 2017-2021. Horyzont czasowy ww. opracowania w związku z przypadającym 45leciem w 2021r. działalności Pilskiego OZŻ został wydłużony do 2021 r.

Poniżej kilka wybranych działań inicjowanych i realizowanych między przy udziale KH Pilskiego OZŻ w latach 2017-2021:

 

01.09.2018 r. - Próchnówko Jubileusz 30 lat funkcjonowania Bazy Szkolenia Żeglarskiego dla Dzieci o Młodzieży Pilskiego OZŻ/AKŻ’90 Wałcz.

Jubileusz zorganizowano z inicjatywy KH Pilskiego OZŻ i Zarządu Pilskiego OZŻ w ramach XLII Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Pilskiego OZŻ w klasach sportowych na Jez. Bytyń Wlk. Obchody przeprowadzono w przerwie między biegami na przystani w Próchnówku, w skromnym wymiarze, bez specjalnej gali. Głównym celem było przypomnienie młodym regatowcom w skrócie historii Bazy Szkolenia Żeglarskiego dla Dzieci o Młodzieży Pilskiego OZŻ/AKŻ’90 Wałcz zwanej dalej Bazą Próchnówko. Tradycje Bazy Próchnówko w beletrystyczny sposób przedstawione zostały przez Przew. KH Pilskiego OZŻ. Za wyniki osiągnięte w jednym z wyścigów przyznane zostały w punktacji klubowej specjalne trofea jubileuszowe (za m-ca I-III) oraz okolicznościowe dyplomy (za m-ca I-VI). Specjalne listy gratulacyjne z okazji 30lecia Bazy Próchnówko za udzieloną pomoc otrzymali: Komenda Hufca ZHP Piła, Nadleśnictwo Mirosławiec, Leśnictwo Betyń i Zakład Rolny w Próchnowie. Przyznano też listy gratulacyjne za wzorowe gospodarowanie Bazą Próchnówko Armatorskiemu Klubowi Żeglarskiemu’ 90 Wałcz oraz „Ferajnie Ivents” z Poznania za systematyczne organizowanie szkoleń żeglarskich. List gratulacyjny otrzymał Kol. Jerzy Okienko jako główny koordynator działalności Bazy Próchnówko z ramienia AKŻ’90 Wałcz. Informacja o 30 latach funkcjonowania Bazy Próchnówko pt.: „Przystań Próchnówko nad Bytyniem ma 30 lat! (1988 – 2018)” opublikowana została na stronie www. Pilskiego OZŻ. Pełna historia działania Bazy Próchnówko opisana została w rozdziale XIII opracowania p.t.: „ Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”.

 

22.06.2019 r. – Trzcianka – żeglarska laudacja „Trzcianeckich Białych Żagli 1964-2015”

 

Dzięki dociekliwości i umiejętnościom dokumentacyjnym Kol. Ryszarda Jastrzębskiego związanego od ponad 50 lat z trzcianeckim żeglarstwem, obecnie też członka KH Pilskiego OZŻ, powstało cenne opracowanie o charakterze monograficznym pt. „Trzcianeckie Białe Żagle 1964 – 2015”. W dniu 11.06.2019 r. w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance obyła się trzcianecka promocja ww. publikacji. Spotkaniu w Bibliotece towarzyszyła wystawa „50lecie Żeglarstwa w Trzciance” przygotowana, przy współudziale trzcianeckich żeglarzy, przez Muzeum Ziemi Nadnoteckiej. Żeglarska laudacja „Trzcianeckich Białych Żagli 1964-2015” miała miejsce w dniu 22.06.2019 r. na przystani żeglarskiej nad Jez. Sarcz. Opracowanie Kol. Ryszarda Jastrzębskiego jest w dotychczasowej historii działania Pilskiego OZŻ jedyną tak obszerną i profesjonalnie wydaną publikacją. Podobnym wydawnictwem, jednak skromniejszym pod względem edycyjnym dysponuje obecnie jedynie KŻ „Kotwica” Rogoźno. Jest to publikacja członka klubu Kol. Piotra Ratajczaka z 2006 r. pt. „70 lat żeglarstwa w Rogoźnie (1935-2005) – zarys historii”. Zarząd Pilskiego OZŻ wraz z KH Pilskiego OZŻ w związku z publikacją wystosował dla autora specjalny list gratulacyjny, w którym między innymi znalazło się sformułowanie: „Wydanie „Trzcianeckich Białych Żagli 1964-2015” z pewnością ocali od zapomnienia wspaniałą kartę żeglarskich tradycji Trzcianki. Będzie też niezwykle ważnym dokumentem żeglarskiej działalności trzcianeckich żeglarzy dla historii Pilskiego OZŻ”. Przew. KH Pilskiego OZŻ wygłosił, podczas spotkania w dniu 22.06.2019 r. w Trzciance, krótką żeglarską laudację ww. opracowania nawiązując jednocześnie do ważniejszych wydarzeń w 50latach działalności żeglarskiej w Trzciance. „Trzcianeckie Białe Żagle 1964-2015” doczekały się w 2020 r. II wydania z kilkoma poprawkami i uzupełnieniami. Autor – poza półwieczną działalnością w trzcianeckim żeglarstwie – był także w latach 1989-2008 (5 kadencji) Wiceprezesem Zarządu Pilskiego OZŻ ds. Szkolenia.

04.07.2020 r. - Jubileusz 25 lat przystani Chodzieskiego Stowarzyszeniu Sportowego „Hals” nad Jez. Miejskim w Chodzieży.

ChSS „Hals” zorganizowało z tej okazji okolicznościowe regaty w klasach OK Dinghy, Finn i Omega. Rys historyczny powstania przystani – na podstawie obszernych materiałów i opracowań Zdzisława Kasztelana, członka KH Pilskiego OZŻ, wieloletniego organizatora żeglarstwa sportowego w Chodzieży, w tym na przystani dzisiejszego ChSS „Hals” – przygotował Kol. Andrzej Radomski, Przew. KH Pilskiego OZŻ.

Warto przypomnieć, że Kol. Zdzisław Kasztelan jest autorem kilku niezwykle interesujących, wzbogaconych dokumentacją fotograficzną, opracowań dotyczących historii żeglarskiej klubów działających wcześniej na dzisiejszej przystani ChSS „Hals” obejmującej okres od powstania w 1954 r. Zakładowego Klubu Sportowego Polonia – Sekcja Sportów Wodnych. Kol. Zdzisław Kasztelan w I kw.2021 r. zakończył prace nad dwoma opracowaniami tj. „Historia Zakładowego Klubu Sportowego przekształconego na Ceramiczny Klub Sportowy przy Chodzieskich Zakładach Porcelitu i Porcelany w Chodzieży” oraz „Historia odrodzonej Sekcji Żeglarskiej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Polonia w Chodzieży.” To drugie opracowanie zawiera także liczne cenne, niekiedy krytyczne refleksje autora. Wcześniej Kol. Zdzisław Kasztelan opracował też zarys historii Chodzieskiego Towarzystwa Żeglarskiego „Hals” (obecnie Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe „Hals”). Opracowania te – jak dotąd dostępne w formie elektronicznej - wykorzystane zostały w pracach nad wydawnictwem monograficznym: „ Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”. Ponadto w kwietniu 2021 r. Kol. Zdzisław Kasztelana rozpoczął prace nad historią klasy Ok Dinghy nie tylko w Polsce. Należy zauważyć, że Kol. Zdzisław Kasztelan wychował wielu chodzieskich żeglarzy, którzy także dzisiaj startują w tej klasie. Chodzież od kilku sezonów stała się też ważnym ośrodkiem reaktywacji klasy OK Dinghy w Polsce.

Jubileusz chodzieskiej przystani był szczególny. Na ogół świętuje się jubileusze związane z rocznicami istnienia klubu a nie przystani. 25 lat obiektu przystaniowego obecnego ChSS „Hals” – jedynego w Pilskim OZŻ zbudowanego na palach (Klub nie posiada tzw. „części lądowej”). Jubileusz liczono od 1995 r. tj. od roku oddania do eksploatacji nowoczesnego, w pełni zmodernizowanego obiektu w tym samym miejscu nad Jez. Miejskim. Gospodarzem nowego obiektu zostało założone w 2007 r. Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe „Hals”, kontynuujące tradycje Sekcji Żeglarskiej MZKS „Polonia” Chodzież oraz Chodzieskiego Towarzystwo Sportowe „Hals” utworzonego w 1994 r. Chodzieską imprezę przeprowadzono w warunkach przestrzegania wszelkich wymogów bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid 19. Dla upamiętnienia 25 lat przystani Zarząd Pilskiego OZŻ wspólnie z KH Pilskiego OZŻ wystosował specjalny okolicznościowy adres. List gratulacyjny wręczył Prezesowi ChSS „Hals” podczas otwarcia regat Kol. Andrzej Kotwicki Prezes Pilskiego OZŻ.

03.10.2020 r. - Obchody 85 lat żeglarstwa w Rogoźnie.

Na przystani KŻ „Kotwica” Rogoźno – także z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią Covid 19 - odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń tak klubowych jak w Okręgu. Był to Jubileusz zasłużonego dla Rogoźna i Pilskiego OZŻ Klubu Żeglarskiego „Kotwica” Rogoźno połączony z I Regatami o Złotą Koronę Rogoźna w klasie Omega (3-4.10.2020 r.). Było wiele wystąpień oficjalnych, w tym przedstawicieli władz nie tylko Rogoźna. Za swoją wieloletnią działalność odznaką „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego” uhonorowany został Kol. Leszek Kuźma. Były też odznaczenia Pilskiego OZŻ „Zasłużony Żeglarz Pilskiego OZŻ” i „Zasłużony Przyjaciel Żeglarstwa”. Na ręce Komandora Klubu Kol. Andrzej Kotwicki Prezes Pilskiego OZŻ wręczył okolicznościowy list gratulacyjny. Szczególnym wydarzeniem podczas uroczystości jubileuszowych była jeszcze nieoficjalna laudacja szczegółowego „Kalendarium”, wzbogaconego o liczne zdjęcia, opracowanego przez Kol. Mieczysława Kaniewskiego, wieloletniego członka KŻ „Kotwica” Rogoźno oraz członka Komisji Rewizyjnej w Pilskim OZŻ w I kadencji i wieloletniego Przew. Okręgowego Kolegium Sędziów Żeglarstwa Pilskiego OZŻ. Autor swoje opracowanie obejmujące wszystkie najciekawsze wydarzenia w klubie w minionych 85 latach opatrzył tytułem „Kalendarium Historii Rogozińskiego Żeglarstwa od żeglarstwa harcerskiego do KŻ „Kotwica” 1935 – 2020”. W znaczącym stopniu Kol. Mieczysław Kaniewski korzystał z pomocy dokumentacyjnej i merytorycznej KH Pilskiego OZŻ. Ww. „Kalendarium” opracowane zostało w formie elektronicznej i opublikowane na stronie internetowej Pilskiego OZŻ.

Warto zacytować fragment „słowa wstępnego” od autora do „Kalendarium”: „…W 2020 r. minęło 85 lat wodniackiej działalności w Rogoźnie. Był to okres pełen znaczących i ciekawych szczególnie żeglarskich wydarzeń. Ciekawa, 85 letnia wodniacka historia Rogoźna nie powstawała samoistnie. Tworzyło ją wiele osób, dla których sporty wodne, głównie żeglarstwo oraz przez ponad dekadę motorowodniactwo, były interesującą sferą aktywności. Niniejsze opracowanie jest próbę chronologicznego, hasłowego przedstawienia prawie wszystkiego, co działo się przede wszystkim pod rogozińskimi żaglami w latach 1935-2020 i też w sporcie motorowodnym z racji prowadzonej w KŻ „Kotwica” Rogoźno od 1992 r. sekcji motorowodnej…”

Należy zauważyć ze ww. „Kalendarium” jest drugim w historii klubu z Rogoźna opracowaniem o charakterze historycznym. Pierwsze, o czym już wspominano w nin. informacji, autorstwa Kol. Piotra Ratajczaka ukazało się w 2006 r. p.t.: „70 lat żeglarstwa w Rogoźnie (1935-2005) – zarys historii”. Opracowanie to, także bardzo cenne, nie miało charakteru typowego kalendarium. W 2022 r. planowane jest wydania „Kalendarium” opracowanego przez Kol. Mieczysława Kaniowskiego ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Rogoźnie.

 

25.06.2021 r. - Nakielno nad Jez. Bytyń Wlk. 30lat AKŻ ’90 Wałcz.

Jubileusz 30lecia działalności AKŻ’90 Wałcz przypadał na 2020 r. Jednak przepisów w związku z pandemią Covid 19 uroczystości jubileuszowe zostały przełożone na 2021 r. Główne uroczystości odbyły na przystani klubowej w dniu 25.06.2021 r. W zasadzie uroczystości trwały trzy dni. W dniach 26-27.06.2021 przeprowadzono – w ramach obchodów jubileuszowych - tradycyjne, organizowane corocznie od powstania klubu w 1990 r., zawsze na początku sezonu na Jez. Bytyń Wlk., Turystyczne Regaty Żeglarskie, które tym razem odbyły się pod nazwą o „Puchar Wójta Gminy Wałcz, Memoriał Tadeusza Piaseckiego”. W starannie przygotowanych uroczystościach głównych - poza niemal 100% frekwencją członków AKŻ’90 Wałcz – wśród gości byli między innymi: Starosta Wałecki, Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Burmistrz Miasta Wałcz z Zastępcą, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz, Radni Rady Gminy z Przewodniczącym Rady na czele, Prezes Klubu Współpracy Międzynarodowej z Wałcza, Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury i przedstawiciele władz Pilskiego OZŻ z Andrzejem Kotwickim Prezesem Pilskiego OZŻ. Był też obecny Kol. Dariusz Gościński b. Prezes Pilskiego OZŻ. Wręczono najwyższe odznaczenia żeglarskie. Kol. Maciej i Paweł Żebrowscy wieloletni członkowie AKŻ’90 Wałcz i także wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w regatowej klasie FD otrzymali prestiżowe odznaki „Za Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. Były też odznaczenia Pilskiego OZŻ oraz okolicznościowe wyróżnienia klubowe.

Sympatycznie podsumowała jubileusz na facebooku AKŻ’90 Wałcz Kol. Barbara Radkiewicz Prezes AKŻ’90 Wałcz. Skrót tego podsumowania warto zacytować„…W nas członkach AKŻ 90 jest ogromny potencjał i siła i niech tak pozostanie na kolejne lata. Jestem ogromnie dumna z faktu, że jestem członkiem AKŻ 90, tym bardziej, ze stoję u sterów - jestem Prezesem. Mam nadzieję, że choć w części spełniam Wasze oczekiwania moja kochana żeglarska rodzino. Z serdecznymi pozdrowieniami Barbara Radkiewicz -…”

Podczas uroczystości jubileuszowych na przystani AKŻ’90 Wałcz Kol. Andrzej Radomski w imieniu KH Pilskiego OZŻ zaprezentował „w pigułce”, nieco beletrystycznie historię AKŻ’90 Wałcz w latach 1990-2020. Szczegółowe przedstawienie historii AKŻ’90 zawiera rozdz. XV zatytułowany „O klubach żeglarskich stowarzyszonych w Pilskim OZŻ i ich przystaniach żeglarskich historycznie i nieco geograficznie” w opracowaniu zbiorczym przygotowywanym przez KH Pilskiego OZŻ pod tytułem -…„Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”.

Warto odnotować, że na przystani AKŻ’90 w dniu 26.06.2021 r. gościł, na zaproszenie AKŻ’90 Wałcz Kol. Tomasz Chamera Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego jednocześnie Wiceprezydent Word Saling. Przyjazd miał oczywiście związek z obchodami 30 lecia AKŻ’90 Wałcz. Był to pierwszy w całej 45 letniej historii Pilskiego OZŻ przyjazd Prezesa PZŻ na teren działania Pilskiego OZŻ.

 

28.08.2021 r. – Drzewoszewo nad Jez. Bytyń Wlk. 60 lat KŻ „Żagiel” Piła

W ostatnią sobotę sierpnia 2021r. Klub Żeglarski „Żagiel” w Pile obchodził Jubileusz 60lecia działania. Jubileuszowa impreza odbyła się w Drzewoszewie nad Jez. Bytyń Wlk. Klub zorganizował okazjonalne jubileuszowe spotkanie żeglarskie w znanym wszystkim szczególnie starszym żeglarzom „kultowym” Barze „Smak”. Uroczystości zakończyła żeglarska zabawa przy muzyce, nie brakowało szant, było też ognisko. Wcześniej zaliczono też „jubileuszowe” pływania pod żaglami. Podczas okolicznościowego spotkania prowadzonego przez obecnego Prezesa Klubu Kol. Krzysztofa Bartkowiaka nie zabrakło oficjalnych wystąpień zaproszonych gości. Rys historyczny KŻ „Żagiel” Piła - od powstania w 1961 r. z działalnością jeszcze na przystani nad Jez. Płotki w Pile do lat współczesnych już nad Jez. Bytyń Wlk.- przedstawił w skrócie Kol. Andrzej Radomski, Przew. KH Pilskiego OZŻ. Było sporo o ciekawej, okresami bardzo trudnej historii pilskiego „Żagla”. Zaprezentowane zostały sylwetki czołowych żeglarzy związanych działalnością w przeszłości z KŻ „Żagiel” jak również żeglarskie charakterystyki dotychczasowych Prezesów.

Kol. Przew. KH Pilskiego OZŻ w imieniu Zarządu Pilskiego OZŻ oraz KH Pilskiego OZŻ, poza okolicznościowym listem gratulacyjnym, wręczył obecnemu Prezesowi Klubu specjalną pamiątkę – żeglarski barometr z okolicznościową dedykacją. Wystąpienie miał też Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu Wałeckiego reprezentujący na uroczystości Starostę Wałeckiego. KŻ „Żagiel” Piła z okazji Jubileuszu otrzymał też okolicznościowy grawerton Starosty Wałeckiego.

Ze względu na stan zdrowia w uroczystościach nie mógł wziąć udziału Kol. Aleksander Majerowicz, jeden z założycieli klubu, niewątpliwie przez wiele lat „spiritus movens” klubu i jego wieloletni Prezes. Kol. Aleksander Majerowicz jest najstarszym żeglarzem na terenie działania Pilskiego OZŻ, ma obecnie 86 lat! Były też liczne wyróżnienia dla szczególnie aktywnych członków klubu jak również przyznano okolicznościowe tytuły „Przyjaciel Klubu”.

Rok 2021 był także jubileuszowy dla Pilskiego OZŻ. Założony na Sejmiku Założycielskim w dniu 11 stycznia 1976 r. Pilski OZŻ obchodził w 2021 r. 45 rocznicę utworzenia. Z tej okazji nie zorganizowano specjalnych obchodów, szczególnie ze względu na stale obowiązujące ograniczenia sanitarne w związku z pandemią Covid 19. Postanowiono podczas uroczystości otwarcia lub zakończenia wybranych imprez żeglarskich ujętych w kalendarzu na 2021 r., przedstawiać w skrócie historię Pilskiego OZŻ, z akcentem na udział lokalnego środowiska żeglarskiego w głównych żeglarskich wydarzeniach na terenie Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego w latach 1976-2021. Dla przykładu takie „rysy historyczne” żeglarskiej działalności w 45leciu Pilskiego OZŻ zaprezentowano:

29.08.2021 r. – podczas zakończenia XLV Mistrzostw Pilskiego OZŻ w kl. sportowych w Chodzieży na przystani ChKŻ LOK Chodzież

11.09.2021 r. – na uroczystym otwarciu XLIV Żeglarskich Mistrzostw Pilskiego OZŻ w kl. turystycznych na przystani AKŻ’90 Wałcz w Nakielnie.

02.10.2021 r. – podczas otwarcia II Regat o Złotą Koronę Rogoźna na przystani KŻ „Kotwica” Rogoźno. W uroczystości tej uczestniczyli także: Burmistrz Rogoźna oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego.

Kilka lat wcześniej, w dniu 02.09.2017 r. w Wągrowcu podczas otwarcia XLI Mistrzostw Pilskiego OZŻ w kl. sportowych i jednocześnie XXXIII Jesiennego Pucharu Klas przypomniano bogate tradycje żeglarskie wągrowieckiego żeglarstwa (KŻ „Neptun” Wągrowiec, rok zał.1961 jako LZS „Budowlani” i KŻ „Ogniwo” Wągrowiec, rok zał.1980 jako Sekcja Żeglarska „Ogniwo”).

„Rysy historyczne” dot. 45lat działania Pilskiego w większości przypadków przedstawiał, na podstawie materiałów zebranych przez KH Pilskiego OZŻ jej Przewodniczący.

Do ciekawszych innego rodzaju efektów pracy KH Pilskiego OZŻ można zaliczyć artykuł opublikowany na łamach periodyku „Kwartalnik Społeczny – Pojezierze Drawy wraz z Liderem Wałeckim” nr 1/2018 r. Był to artykuł, opracowany częściowo na podstawie materiałów KH Pilskiego OZŻ dot. walorów turystyczno - geograficznych Jez. Bytyń Wlk. także w aspekcie historycznym.

Ze względu na niestety nieudane próby pozyskania niezbędnych środków na wydrukowanie opracowania monograficznego obejmującego lata 1976-2016 oraz na przypadający w 2021 r. jubileusz działalności Pilskiego OZŻ postanowiono, co już sygnalizowano na wstępie, wydłużyć jego horyzont czasowy o 5 lat i nadać planowanemu wydawnictwu tytuł „Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce oraz na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”. W tej sytuacji kontynuowano prace dokumentacyjne i redakcyjne odpowiednio aktualizując poszczególne rozdziały ww. opracowania. Dzięki pomocy wielu osób uzupełniono też dokumentację fotograficzną i faktograficzną.

KH Pilskiego OZŻ w okresie mijającej kadencji władz Pilskiego OZŻ ponadto podjęła następujące działania:

- wprowadzono do rozdziału o klubach stowarzyszonych w Pilskim OZŻ szerszej informacji o działalności klubów żeglarskich z terenie Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego już nieistniejących,

- uzupełniono zbiory artykułów i wycinków prasowych dot. działalności żeglarskiej na obszarze działania Pilskiego OZŻ,

- na portalu i fb. Pilskiego OZŻ publikowano w miarę sukcesywnie artykuły na temat ważniejszych bieżących wydarzeń żeglarskich na terenie Pn. Wielkopolski i Poj. Wałeckiego.

Do zakończonych w zasadzie niepowodzeniem przedsięwzięć, firmowanych m.in. przez KH Pilskiego OZŻ można zaliczyć realizację ogłoszonego uchwałą Zarządu Pilskiego OZŻ z 2020 r. konkursu fotograficznego. W wymaganym terminie wpłynęły tylko dwa zgłoszenia. W pewnym stopniu niepowodzenie to zrekompensował wielki sukces w tej dziedzinie, osiągnięty jednak bez bezpośredniego udziału Zarządu Pilskiego OZŻ czy KH Pilskiego OZŻ. W X edycji prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Pantaenius „Jacht Foto 2020” Kol. Krzysztof Cierpisz członek AKŻ’90 Wałcz zajął I miejsce. Nagrodzone zdjęcie „Pada jeszcze” wykonane zostało na przystani AKŻ’90 Walcz. W kadrze aparatu fotograficznego Kol. Krzysztofa Cierpisza, w „bulaju” na jednym z jachtów znalazła się - co „wydedukowano” - Marta Radkiewicz jedna z dwóch córek Barbary i Kamila Radkiewiczów (AKŻ’90 Wałcz).Warto dodać, że Marta żegluje nie tylko rodzinnie i turystycznie po Jez. Bytyń Wlk. Startuje też regatowo w klasie Laser Pico reprezentując barwy AKŻ’90 Wałcz.

Do zadań KH Pilskiego OZŻ należy też prowadzenie smutnego wykazu żeglarzy na wiecznej wachcie. W realizację tego zadania wpisuje się cenna inicjatywa „pro memoriam” Zarządu AKŻ’90 Wałcz. Inicjatywa ta – wsparta merytorycznie przez Pilski OZŻ i KH Pilskiego OZŻ- sfinalizowana została w dniu 23.06.2018 r. na przystani AKŻ’ 90 Wałcz w Nakielnie. KH Pilskiego OZŻ na portalu Pilskiego OZŻ opublikowała stosowną informacje przedstawiała się następująco ( skrót):

„Był to trafiony i cenny pomysł członka Zarządu AKŻ’90 Kol. Jerzego Żebrowskiego, zaakceptowany przez Zarząd AKŻ’90 Wałcz. Tym pomysłem było odsłonięcie podczas otwarcia regat o „Puchar AKŻ’90 Wałcz”, przed wejściem na przystań klubową w Nakielnie, pamiątkowej kotwicy w otoczeniu bezimiennych głazów. Jedyny napis to znana wszystkim nie tylko żeglarska maksyma „Navigare nesesse est, vivere non est necesse”. Jak wiadomo żagle na trwałe wpisały się w piękny krajobraz Jez. Wlk. Bytyń. W 2018 r. minęło 55 lat od początków żeglowania po najpiękniejszym na Pojezierzu Wałeckim, Jez. Wielki Bytyń. To właśnie dzięki aktywności wielu naszych koleżanek i kolegów także tych na wiecznej żeglarskiej wachcie Wlk. Bytyń stał się rozpoznawalną żeglarską marką nie tylko w Polsce. Z wielkim smutkiem coraz częściej zauważamy, że czas nieubłaganie płynie. Nagle brakuje nam kogoś na keji, na pokładzie w tawernie. Kogoś, dzięki któremu żagle na Bytyniu dzisiaj stały się normalnością. Wielu naszych przyjaciół spod żagla wybrało najdłuższy rejs, wieczną wachtę. W Nakielnie powstało miejsce szczególne. Miejsce zadumy i refleksji także dla następnych żeglarskich pokoleń”

W całym 45leciu działalności Pilskiego OZŻ opuściło nasze szeregi ogółem 66 żeglarek i żeglarzy, w tym podczas XI kadencji 21 osób (stan na 31.12.2021 r.). Wykaz osób związanych z żeglarstwem na terenie Pilskiego OZŻ, które objęły wieczną wachtę w latach 2017-2021 zawiera opracowany przez KH Pilskiego OZŻ zamieszczony niżej załącznik.

KH Pilskiego OZŻ składa podziękowania za okazaną pomoc w gromadzeniu archiwaliów dokumentujących działalność żeglarską Pilskiego OZŻ na obszarze Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego z przekonaniem o kontynuowaniu i rozszerzeniu współpracy w kolejnej kadencji.

Z żałobnej karty. Wykaz osób związanych z żeglarstwem na terenie Pilskiego OZŻ które objęły wieczną wachtę w latach 2017-2021 (opr. KH Pilskiego OZŻ)

Pełna smutna lista Koleżanek i Kolegów na wiecznej żeglarskiej wachcie w latach 1976-2021 jest umieszczona – wraz ze szczegółowymi biogramami żeglarskimi – w załączniku do opracowania „Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego” zatytułowanym „Z żałobnej karty. Odeszli na wieczną żeglarską wachtę”.

Poniża lista jest wyciągiem z tej smutnej listy i dot. okresu 2017-2021.

  1. Członkowie Komisji Historycznej Pilskiego OZŻ.

Kol. Jerzy Radkiewicz (AKŻ’90 Wałcz, zm.26.04.2018 r.) Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego KH Pilskiego OZŻ. Był pierwszym Prezesem AKŻ ’90 Wałcz, założonego w 1990 r., którym kierował do 2000 r. Należał do inicjatorów powstania przystani klubowej po byłym wojskowym ośrodku wypoczynkowym w Nakielnie nad Jez. Bytyń Wlk. Jerzy Radkiewicz działał też aktywnie w Zarządzie Pilskiego OZŻ pełniąc w kadencjach 1993-1996 i 1997–2000 funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Turystyki. Ponad 20 lat corocznie pełnił społeczne dyżury bosmańskie na przystani sezonowej Pilskiego OZŻ w Próchnówku. Był jej społecznym opiekunem i gospodarzem z ramienia AKŻ’90. Opracował dla potrzeb dokumentowania historii żeglarstwa na Pojezierzu Wałeckim ponad 20 szczegółowych żeglarskich biogramów osób szczególnie zasłużonych do rozwoju żeglarstwa wałeckiego. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany, w tym Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”.

Kol. Władysław Wilk (TKŻ Bryza” Ujście, zm. 30.10.2019r.) Od 1976 r. był inicjatorem wielu żeglarskich przedsięwzięć na Jez. Bytyń Wlk. Swoją pasję potrafił „zaszczepić” wielu osobom. Rodzinne Ujście nad Notecią w którym mieszkał szybko trafiło na żeglarską mapę Pilskiego OZŻ. W 1972 r. należał do inicjatorów budowy Ośrodka Wypoczynkowego Huty Szkła „Ujście” w Drzewoszewie nad Jez. Bytyń Wlk. Z grupą przyjaciół – głównie żeglarzy związanych zawodowo z Hutą Szkła „Ujście” podjął się budowy przystani żeglarskiej w Drzewoszewie oddanej do użytku w 1975 r. dla potrzeb TKŻ „Bryza” przy HS „Ujście”. Przystań ta była wielokrotnie główną bazą organizacji wielu, w tym ogólnopolskich oraz okręgowych regat żeglarskich. Władysław Wilk był pierwszym Prezesem TKŻ „Bryza” oraz pomysłodawcą tradycyjnych, corocznych Ogólnopolskich Turystycznych Regat Żeglarskich o „Puchar Jesiennej Bryzy”, których 40 edycja odbyła się w sezonie żeglarskim 2019 r. Przez wiele lat okazywał wielką pomoc jako Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Huty Szkła Ujście w Drzewoszewie w licznych regatach żeglarskich, nie tylko klubowych. Działał też w Pilskim OZŻ pełniąc w kadencjach IV-VI (lata 1989–2000) funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ. Od 2010 r. był członkiem KH Pilskiego OZŻ. Był współautorem rysu historycznego działalności TKŻ „Bryza” Ujście, wykorzystanego przy pracach redakcyjnych nad rozdziałem XV „O klubach żeglarskich stowarzyszonych w Pilskim OZŻ i ich przystaniach historycznie i nieco geograficznie” w zbiorczym opracowaniu monograficznym „Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”. Za swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień, w tym niezwykle prestiżową w środowisku żeglarskim Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”.

  1. I. Członkowie władz Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Kol. Krystyna Strzałkowska (zm.06.01.2018 r.) - TKŻ „Bryza” Ujście. Należała do inicjatorów rozwoju żeglarstwa na Jez. Bytyń Wielki w Drzewoszewie, nad którym TKŻ „Bryza” posiadał przystań a Huta Szkła „Ujście” miała swój ośrodek wypoczynkowy. Była członkinią zespołów organizatorów wielu edycji znanych i popularnych regat o „Puchar Jesiennej Bryzy” w Drzewoszewie oraz innych imprez pod żaglami na Jez. Bytyń Wlk. Brała też udział w wielu regatach. Należała do współorganizatorów historycznych pierwszych żeglarskich Mistrzostw Polski Szklarzy w 1989 na Jez. Bytyń Wlk., adresowanych do pracowników hut szkła zrzeszonych w Zjednoczeniu „Vitropak”. Aktywnie działała w latach 1989-1996 w Zarządzie Pilskiego OZŻ. Za swoją działalność była wielokrotnie wyróżniana. Fotografie ze zbiorów Kol. Krystyny Strzałkowskiej związane z pierwszymi latami działalności żeglarskiej na Jez. Bytyń Wlk. zostały wykorzystanie niemal w całości w opracowaniu pt. „Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”.

Kol. Wojciech Kochanek (zm.05.10.2018 r.) - KŻ „Mewa” Piła - W latach 2005–2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ. Związany był głównie z obecnie nieistniejącym KŻ „Mewa” Piła, którego Prezesem był w latach 2003-2005. Należał do grupy współorganizatorów popularnych w tamtych latach regat o „Puchar KŻ Mewa Piła” na Jez. Bytyń Wlk. Szczególnie interesował się żeglarstwem morskim. Na jachtach JK Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni, z którym KŻ „Mewa” współpracował, kwalifikacje morskie zdobywało wielu żeglarzy tego klubu. Na jachcie pełnomorskim pod nazwą „Sloni” odbył wiele rejsów oraz wielokrotnie startował w żeglarskich regatach morskich. W 2012 r. uhonorowany został prestiżową odznaką honorową „Za Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego” Za swoje liczne osiągnięcia otrzymał wiele okręgowych odznaczeń i wyróżnień żeglarskich.

Kol. Aleksandra Maria Gościńska (zm. 25.11.2020 r.) – KŻ „Opty” Chodzież - Od początku swojej żeglarskiej drogi związana była z Klubem Żeglarskim „Opty”. Wieloletni członek Zarządu Klubu. W latach 1996-1997 pełniła funkcję jego Prezesa. W latach 2009–2019 aktywnie działała w Zarządzie Pilskiego OZŻ pełniąc funkcję Sekretarza Zarządu. Uczestniczyła w wielu śródlądowych rejsach na „Panta Rhei”, także na wodach zagranicznych. Nie obce jej było żeglarstwo morskie w tym szczególnie żeglowanie po Morzu Bałtyckim, po zatokach, na Rugię, do Wolina, po morzach Norwegii, Chorwacji, Grecji, Szwecji. Przez ponad 10 lat aktywnie włączała się do prac zapewniających sprawne funkcjonowanie przystani sezonowej Pilskiego OZŻ w Próchnówku nad Jez. Bytyń Wlk. Za swoją działalność żeglarską Aleksandra Gościńska była wielokrotnie wyróżniana, w tym prestiżową Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”

III. Inni żeglarze na wiecznej wachcie (lata 2017-2021)

W licznych przypadkach wiele osób już dzisiaj na wiecznej wachcie zapisało się - poza aktywną działalnością w klubach macierzystych – także w historii żeglarstwa w Pn. Wielkopolski czy na Pojezierzu Wałeckim jako żeglarze wspomagający w różnych formach działalność Pilskiego OZŻ, w zakresie organizacji regat ujętych w kalendarzach Pilskiego OZŻ, w działalności sportowej, turystycznej, szkoleniowej. Wśród nich należy wymienić nazwiska śp. Kolegów (alfabetycznie):

Kol. Wiesław Barchan (zm. 27.12.2021 r.) – KŻ „Kliwer” Piła – Uczestnik wypraw po śródlądowych rzecznych szlakach wodnych, także zagranicznych. Należał do pionierów żeglowania na trasie WPW. Za rejs zagraniczny w 2007 r. wyróżniony został trofeum Pilskiego OZŻ za żeglarski śródlądowy rejs roku. Kol. Marian Bogdan (zm. 18.12.2020 r.) - TKŻ „Bryza” Ujście. Był Prezesem TKŻ „Bryza” Ujście w latach 1989-1990. Kol. Mieczysław Ganske (zm. 17.03.2019 r.) - ChKŻ LOK Chodzież. Promotor turystyki żeglarskiej. Współorganizator okręgowych regat żeglarskich. Kol. Andrzej Izdebski (zm.05.06.2017 r.) Był aktywnym członkiem początkowo Klubu Wodnego LOK w Chodzieży, później Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego LOK oraz w ostatnich latach Klubu Żeglarskiego „OPTY” Chodzież. Należał do grupy animatorów i organizatorów wielu regat żeglarskich w Chodzieży. Kol. Benedykt Jasiński (zm. 19.09.2021 r.) – KŻ „Kotwica” Rogoźno – Działacz KŻ „Kotwica Rogoźno. Wieloletni kierownik ekip klubowych. Kol. Jurgen Leśniewicz (zm. 26.01.2018 r.). Działał w KŻ przy ZPO Modus Piła / KŻ „Kliwer” Piła / TKŻ „Bryza” Ujście. Inspektor techniczny Pilskiego OZŻ na Jez. Bytyń Wlk. Sędzia regatowy, głównie w regatach na Jez. Bytyń Wlk. Bosman w kilku sezonach w Próchnówku. Kol. Wiesław Nawrocki (zm. 19.09.2020 r.) KŻ „Kotwica” Rogoźno (Sekcja Motorowodna) – promotor działalności żeglarskiej w klubie w kl. Optimist. Kol. Zbigniew Patyna (zm.12.07.2017 r). – AKŻ ‘90 Wałcz – Związany z żeglarstwem w Wałczu i na Jez. Bytyń Wlk. Był aktywnym członkiem Armatorskiego Klubu Żeglarskiego AKŻ’90. Żeglarz, wieloletni „niepisany” Bosman sezonowej Bazy Pilskiego OZŻ później AKŻ’90 Wałcz w Próchnówku. Kol. Ryszard Piotrowski (zm. w 24.01.2021 r.) – ChSS „Hals” Chodzież . Doskonały mechanik motorowodny, wielokrotnie naprawiał silniki do łodzi motorowych asekurujących treningi i pływania pod żaglami nie tylko chodzieskich klubów żeglarskich. Kol. Grzegorz Piwiński (zm.02.10.2019 r.) – ChSS „Hals” Chodzież – Od 2011 do 2019 r. bosman na jedynej w Pilskim OZŻ przystani żeglarskiej w całości posadowionej na palach. Kol. Jurgen Renz (zm. 02.10.2017 r.) – KŻ „Opty” Chodzież – Aktywny, z 15 letnim stażem, członek KŻ „Opty” Chodzież. Uczestnik wielu regat na Jez. Bytyń Wlk. oraz rejsów morskich. Był obywatelem Niemiec, wielkim sympatykiem polskiego żeglarstwa, głównie na terenie Pilskiego OZŻ. Wspomagał wielokrotnie przedsezonowe prace porządkowo - naprawcze w Bazie Żeglarskiej dla Dzieci i Młodzieży Pilskiego OZŻ w Próchnówku nad Jez. Bytyń Wlk. Kol. Mariusz Sawicki (zm.23.06.2021 r.) – AKŻ’90 Wałcz. Aktywnie działał w klubach żeglarskich nad wałeckim Jez. Zamkowym. Był członkiem już od 1972 r. sekcji regatowej TKKF „Sokół” Wałcz, następnie LZS „Nitragina” Wałcz i KŻ „Romet” Wałcz. Należał do grupy założycieli powstałego w 1990 r. AKŻ’90 Wałcz. W latach 2005-2010 podjął się prowadzenia wraz z żoną Teresą, też żeglarką, niemal całej ówczesnej bazy AKŻ’90 Wałcz w Nakielnie, w tym znanej i popularnej także dzisiaj „Tawerny pod Sielawą”. Kol. Eugeniusz Wilczyński (zm. 04.02.2021 r.) Wielokrotnie żeglował po jeziorach Pojezierza Wałeckiego w tym na Jez. Bytyń Wlk. Promotor rozwoju żeglarstwa jako marki Wałcza i Pojezierza Wałeckiego. Sojusznik Pilskiego OZŻ w wielu przedsięwzięciach żeglarskich na terenie Poj. Wałeckiego. Kol. Stanisław Włodarczak (zm.18.07.2019 r.) Wieloletni działacz Klubu Żeglarskiego „Rofama” następnie KŻ „Kotwica” Rogoźno. Sternik w kl. Omega, zdobywca pierwszego w historii żeglarstwa na terenie Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego złotego Medalu Mistrzostw Polski (1985 r.– w załodze Wojciech Gruszka i Zbigniew Dybek). Odznaczony w 1985 r. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. Kol. Florian Woźniak (zm. 15.05.2017 r.) AKŻ’90 Wałcz. Dzięki m.in. Florianowi Woźniakowi powstała baza żeglarska AKŻ’90 Wałcz w Nakielnie, dziś marina nr 1 na Jez. Bytyń Wielki na Pojezierzu Wałeckim.

Cześć Ich pamięci!

/ opracował - kol. Andrzej Radomski /