Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Działalność Komisji Historycznej

kh ec233Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby niestety
nie będą publikowane na naszych publikatorach na
bieżąco informacje Komisji Historii Pilskiego OZŻ.
Powyższe obowiązuje do odwołania.
Jednocześnie uprzejmie prosimy wszystkie podmioty
stowarzyszone w Pilskim OZŻ o prowadzenie na bieżąco własnych
kronik, kalendariów, galerii zdjęciowych itp.