Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Kalendarium Pilskiego OZŻ 2022 po korektach

Jest Kalendarium wybranych żeglarskich wydarzeń, inicjatyw, przedsięwzięć w 2022 r. po korektach i uzupełnieniach !

Jak zapowiadano wcześniej, można już zapoznać się z końcową wersją żeglarskiego Kalendarium za 2022 r. Kalendarium to zostało wzbogacone w końcowej części – z myślą o tych którzy nie lubią za dużo czytać – o swego rodzaju streszczenie przebiegu roku 2022 w naszym żeglarstwie. Streszczenie to opracowane zostało w układzie typowych rodzajów działalności żeglarskiej. Ponadto specyficzną wartością Kalendarium, na co warto zwrócić uwagę, jest uzupełnianie niektórych opisów wydarzeń, inicjatyw, przedsięwzięć z 2022 r. notkami historycznymi lub refleksjami autora który jak zapewne większość żeglarek i żeglarzy wie związany jest z żeglarstwem od bagatela…dokładnie 61 lat licząc od otrzymania w 1961 r. pierwszej legitymacji klubowej wystawionej przez ówczesny Klub Morski LPŻ w Chodzieży. Należy chyba zgodzić się ze stwierdzeniem autora zawartym z zakończeniu opracowania że Kalendarium 2022 poza znaczeniem historycznym powinno posiadać także wartość jako dokument żeglarskich działań w 2022 r. w skali całego Pilskiego OZŻ.
Tekst Kalendarium Roku Żeglarskiego 2022 jest do pobrania na stronie internetowej Pilskiego OZŻ www.pilskiozż.trz.pl w zakładce Komisja Historyczna POZŻ informacje (99 stron w pdf).

Życzymy miłej lektury już nieco wspomnieniowej!!!

 Żeglarskie Kalendarium 2022 r. do pobrania po kliknięciu czytaj więcej

tutaj do pobrania w fomacie pdf dokument zawiera 99 stron