Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Pamiętajmy o tych co odeszli!

 

Jerzy Gasperowicz (zm. 07.01.2022 r. w wieku 61 lat) – st. jachtowy- rozpoczął uprawiania żeglarstwa w PKŻ LOK Żagiel Piła jeszcze nad Jez. Płotki. Startował w kilku regatach okręgowych w klasach sportowych. Na przełomie lat 1999 – 2000 wziął udział z własnej inicjatywy w prestiżowym kilkumiesięcznym rejsie w ramach projektu „Odyseja 2000 r.” Ogółem w „Odysei 2000” brało udział ok. 100 jachtów żeglujących dookoła świata na dwóch trasach. Uczestniczył w „Odysei 2000” na trasie Małe Antyle na Atlantyku (zaokrętowanie na wyspie Saint Lucia), Kanał Panamski, Pacyfik, wyspy Markizy, Fidżi, Samoa, Nowa Kaledonia, Sydney. Rejs odbywał się na s/y Hattusi. Kapitanem jachtu był jego właściciel Marek Przybyszewski. Wstępnie zakładano, że rejs z polską załogą w projekcie „Odyseja 2000” odbędzie się na nowym flagowym jachcie Ligi Morskiej i Rzecznej. Mimo podjętych działań plan ten nie został zrealizowany. Jednym z promotorów rejsu był Andrzej Frycz burmistrz Trzcianki w latach 1990-1994 i później działacz Ligi Morskiej i Rzecznej. Dzięki działaniom Andrzeja Frycza rejs ten jednak odbył się na „zastępczym” s/y Hattusi. Rejs początkowo sponsorowała Liga Morska i Rzeczna. Stowarzyszenie to niestety wycofało się w trakcie jego trwania ze sponsorowania rejsu. W zasadzie od II etapu, w którym brał udział Jerzy Gasperowicz, cała załoga „Hattusi” kontynuowała żeglugę na własny koszt.

Władysław Rak (zm. 14.02.2022 r. w wieku 83 lat). Sternik jachtowy. Wieloletni członek KŻ LOK „Żagiel” Piła z przystanią nad Jez. Płotki w Pile. Należał do pionierów samodzielnej budowy śródlądowego jachtu kabinowego w Pile. Był to wybudowany metodą gospodarczą pod koniec 1986 r. jacht typu Foka II wg. konstrukcji Jerzego Pleśniewskiego. Jacht stacjonował nad Jez. Płotki. Władysław Rak próbował też startów w żeglarstwie sportowym na klubowym jachcie klasy Finn. Między innymi w 1980 r. był uczestnikiem jedynych jak dotąd regat okręgowych na Jez. Płotki o „Puchar Prezydenta Piły” zorganizowanych przez KŻ LOK „Żagiel” Piła. Brał też udział w klubowych rejsach morskich, w tym w jednym z pierwszych rejsów pilskich żeglarzy w 1979 r. „za żelazną kurtynę” do Kilonii. Rejs ten ciekawie zapisał się w historii żeglarstwa pilskiego ze względu na fakt, że kilku członków załogi próbowało pozostać w ówczesnej RFN, w tym też Władysław Rak. Pod koniec lat 80-tych Władysław Rak przestał aktywnie uczestniczyć w działalności żeglarskiej.

Wojciech Porankiewicz (zm. 16.04.2022 r. w wieku 80 lat) Od wielu lat był związany z żeglarstwem w HOW MDK Trzcianka. Bosman Przystani nad Jez. Sarcz od 2011 r. Należał do grupy bezpośrednich wykonawców nowego hangaru na terenie HOW MDK Trzcianka nad Jez. Sarcz. Był ostatnim bosmanem Przystani HOW MDK przed likwidacją HOW MDK w 2018 r. i utworzeniem w to miejsce w 2019 r. Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej.

Tadeusz Rzemykowski (zm. 23.04.2022 r. w wieku 75 lat). Uprawnienia żeglarza jachtowego uzyskał w KŻ „Żagiel” w Pile z przystanią jeszcze nad Jez. Płotki w Pile. Wielokrotnie wspomagał działalność żeglarską na terenie ówczesnego woj. Pilskiego, także sprzętowo. Po zawieszeniu działalności KŻ „Żagiel” Piła, Oddział Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty u Gazu w Pile (PPNiG), w którym Tadeusz Rzemykowski był od 1986 r. Wicedyrektorem ds. Ekonomicznych i od 1993 r. Dyrektorem, od 1995 r. przyjął patronat nad nowym klubem, który działał pod nazwą KŻ „Żagiel” przy PPNiG w Pile. Wielokrotnie fundował puchary i nagrody na regaty organizowane na Jez. Bytyń Wlk przez WKŻ „Mewa” Piła i KŻ „Kliwer” Piła. W marcu 1997 r. był honorowym gościem VI Sejmiku Pilskiego OZŻ podsumowującym jednocześnie 20 lat działalności Pilskiego OZŻ. Dzięki Tadeuszowi Rzemykowskiemu AKŻ’90 w Wałczu całkowicie nieodpłatnie uzyskał ujęcie wody dla potrzeb swojej przystani w Nakielnie nad Jez. Bytyń Wlk.

Należy dodać, że Tadeusz Rzemykowski był Senatorem III, IV i V kadencji Senatu RP, w tym w latach 1997-2001 Wicemarszałkiem Senatu RP. Mimo pełnienia tak znaczących funkcji zawsze był otwarty na różne żeglarskie inicjatywy tak Pilskiego OZŻ jak poszczególnych klubów.

Ryszard Milewski (zm. 26.08.2022 r. w wieku 79 lat) – KŻ „Modus” Piła i od 1978 r. TKŻ „Bryza” Ujście. Sternik Jachtowy. Pierwsze kontakty z żeglarstwem miał w zasadzie początkowo w PKŻ „Żagiel” Piła, który działał na Jez. Płotki w Pile. Był jednym z pierwszych bosmanów TKŻ „Bryza” Ujście w Drzewoszewie. Uczestniczył w wielu pracach modernizacyjnych i remontowych związanym z podnoszeniem standardu obiektu klubowego w Drzewoszewie. Także utrzymywał sprzęt klubowy w sprawności eksploatacyjnej. Zapisał się w historii Pilskiego OZŻ jako pierwszy projektant i wykonawca tzw. ślepych plakatów o regatach wykonanych w trzech kolorach w nakładzie 1.500 egz. w ówczesnej drukarni w Pile w której był pracownikiem. Wykonanie takiego plakatu w tamtych latach nie było technicznie łatwe. Wzór plakatu wykonany był przez Ryszarda Milewskiego w …. gumolicie. Popularny „bosman Rysiu” często był członkiem zespołów wykonawczych regat na Jez. Bytyń Wlk. w pierwszych latach działania Pilskiego OZŻ i TKŻ „Bryza” Ujście. Miedzy innymi działał w zespole wykonawczym pierwszych Ogólnopolskich Regat Samotników przeprowadzonych na tym jeziorze w dniach 30.09–01.10.1979 r. Wielokrotnie był uczestnikiem regat turystycznych na Jez. Bytyń Wlk. startując głównie na klubowym jachcie „Zefir”. Kontakty Ryszarda Milewskiego z TKŻ „Bryza” Ujście z racji zmiany miejsca pracy w Pile i wzrostu obowiązków służbowych, zakończyły się na początku lat 90-tych.

Antoni Łuczak (zm. 04.09.2022 r. w wieku 72 lat) - KŻ „Kotwica” Rogoźno, sternik jachtowy i sternik lodowy. Począwszy od 1960 r. był kolejno członkiem znanych w Rogoźnie stowarzyszeń i klubów żeglarskich począwszy od LOK, następnie MOS, także TKKF „Rofama” Rogoźno oraz KŻ „Kotwica” Rogoźno. Jego „królestwem” był klubowy warsztat szkutniczy. Od 1987 r. pełnił funkcję Bosmana Klubu. Był jednym z inicjatorów utworzenia Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Należał do liderów realizacji licznych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych na przystani. Był miedzy innymi wykonawcą corocznych remontów i napraw klubowego sprzętu pływającego oraz głównym wykonawcą kapitalnego remontu klubowego jachtu morskiego „Luc-Ander. W środowiskach żeglarskich często mówiło się o „Rogozińskiej Szkole Klasy Omega”, wymieniając jednocześnie nazwisko Antoniego Łuczaka znanego nie tylko na terenie Pilskiego OZŻ „Pana Tolka”, jako znakomitego szkutnika, takielarza, trymera ożaglowania i znawcy „od podszewki” wszystkich zagadnień technicznych związanych nie tylko z klasą Omega. Był wychowawcą kilku pokoleń żeglarskich w Rogoźnie. Antoni Łuczak był też medalistą Mistrzostw Pilskiego OZŻ w kl. Orion. Należał do grupy pierwszych w Polsce zawodników startujących w regatach bojerowych. Za swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień klubowych w tym zaszczytny tytuł Honorowego Bosmana KŻ „Kotwica” Rogoźno, jaki również odznaki Pilskiego OZŻ. Od 2010 r. był członkiem Komisji Hi

1.jpg

storycznej Pilskiego OZŻ. Został także wyróżniony przez PZŻ Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”.

Pełną smutną listę żeglarzy i żeglarek których nie zobaczymy już pod żaglami, można znaleźć na stronie Pilskiego OZŻ w zakładce KH Pilskiego OZŻ w artykule „Ad Memoriam” i w sprawozdaniu KH Pilskiego OZŻ za lata 2017-2021.

Pamiętajmy o wszystkich żeglujących już w innym niebieskim wymiarze! Zapalmy znicz! W zadumie wspomnijmy o tych, których już nie spotkamy na przystani, keji, wodzie….!