Informacja - zaproszenie z PZŻ

Informacja - zaproszenie z PZŻ:
Miło mi poinformować, że w dniach 6-7 marca 2021 roku odbędzie się Narada Szkoleniowa Polskiego Związku Żeglarskiego. W związku z sytuacją epidemiczną, narada przeprowadzona zostanie w formie wirtualnej na platformie ClickMeeting.
Pierwszy dzień Narady Szkoleniowej jest ogólnodostępny. Link do rejestracji uczestników:
PROGRAM
6.03.2021
10.00-10.30 Otwarcie spotkania T. Chamera – prezes PZŻ, K. Domańska wiceprezes PZŻ
10.30-11.15 Podsumowanie sezonu egzaminacyjnego oraz Nowy Zestaw Egzaminatora PZŻ – W. Dyjas
11.15-12.45 Propozycja zmian do Rozporządzeń związanych z żeglarstwem K. Domańska
12.45-13.15 Podjęcie człowieka z wody - L. Naskręt
13.15-14.00 Certyfikaty kompetencji PZŻ – P. Jodkowski
14.00-14.30 Licencjonowane Szkoły Żeglarstwa PZŻ – P. Romanowski
14.30-15.00 System Szkolenia Lodowego – M. Oleksy
15.00 Pytania uczestników
 
Drugi dzień jest dedykowany dla osób prowadzących szkolenia kadry instruktorskiej i wymaga wcześniej weryfikacji zgłoszenia przez organizatorów. Termin zgłoszeń upływa 28.02.2021. Informacja o kwalifikacji na spotkanie będzie przekazana do 03.03.2021 do godz. 15:00.
 

7.03.2021

10.00-10.30 Otwarcie spotkania T. Chamera – prezes PZŻ, K. Domańska wiceprezes PZŻ

10.30-11.00 Podsumowanie sezonu nawigacyjnego 2020 i statystyka kursów i egzaminów instruktorskich – K. Domańska

11.30-12.00 Trójkąt kompetencji w szkoleniu - K. Domańska

12.00-12.30 Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących kwalifikacji rynkowych - R. Błacha

12.30-13.30 Szkolenie instruktorskie, operacje ruchowe - W. Petryński 

13.30-14.00 Metodyka szkolenia instruktorskiego

14.00  Pytania uczestników